Binden van werknemers: werknemersparticipatie

Gepubliceerd op: 28 maart 2022

Goed personeel is lastig te vinden binnen de huidige arbeidsmarkt. Heb je eenmaal talentvolle en gemotiveerde werknemers gevonden dan wil je deze werknemers graag langdurig behouden. Een manier om werknemers te binden is het uitgeven van werknemersparticipaties.

Aandelen

Een van de opties om werknemers te laten participeren is het uitgeven van aandelen aan de betreffende werknemers. Het voordeel hiervan is dat de belangen van de aandeelhouders, bestuurders en werknemers meer zullen samenlopen. Daarnaast brengt het uitgeven van aandelen relatief lage kosten voor de vennootschap met zich mee. Er hoeven namelijk alleen kosten gemaakt te worden voor het uitgeven van de aandelen door de notaris.

Indien het niet wenselijk is dat werknemers deelnemen aan de besluitvorming binnen de vennootschap zijn stemrechtloze aandelen een mogelijkheid.

Certificaten

Een andere optie om werknemers te laten participeren is het uitgeven van certificaten aan de betreffende werknemers. Het voordeel hiervan is dat het zeggenschap bij de huidige aandeelhouders blijft en de certificaathouders geen vergaderrechten hebben. Daarnaast kunnen certificaten overgedragen worden zonder dat men daarvoor naar de notaris hoeft. Een nadeel is echter dat er een stichting opgericht dient te worden bij de notaris en dat er diverse documenten waaronder de administratievoorwaarden opgesteld dienen te worden.

Fiscaal

Inkomstenbelasting werknemer

Het verkrijgen van aandelen/certificaten in het kader van werknemersparticipatie heeft gevolgen voor de heffing van de inkomstenbelasting bij de werknemer. Indien de aandelen een beloning zijn voor de werkzaamheden en de werknemer een onevenredig hoog rendement kan behalen zonder het lopen van een reëel risico is er mogelijk sprake van een lucratief belang. In dergelijke gevallen vallen de aandelen/certificaten bij de werknemer in beginsel in box 1. Het voordeel behaald met de aandelen/certificaten is dan belast tegen het progressieve tarief in box 1. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om heffing over voordelen behaald met een lucratief belang in box 2 te laten plaatsvinden.

Indien de uitgegeven aandelen/certificaten niet kwalificeren als een lucratief belang dan vallen de aandelen in box 2 of box 3 bij de werknemer.

Loonbelasting

Indien de werknemer de aandelen tegen een lagere waarde kan kopen dan de waarde in het economisch verkeer of de aandelen om niet verkrijgt dan is er sprake van loon in natura. Hierover dient door de werkgever loonheffing afgedragen te worden.

Het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten maakt het mogelijk in de toekomst interessant om werknemers te laten participeren middels een aandelenoptierecht. 

Ben je benieuwd of het opzetten van werknemersparticipaties iets voor jouw bedrijf is? Neem dan gerust contact met ons op.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.