Bijverdienen studerende werknemer

Gepubliceerd op: 13 juni 2023

Studenten aan universiteiten en het HBO mogen onder het leenstelsel onbeperkt bijverdienen. Sinds kort is duidelijk dat dit ook geldt voor het MBO.

Geen bijverdiencontrole

Door de invoering van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2024 de bijverdiengrens voor studenten in het MBO afgeschaft. In 2022 en 2023 controleert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de bijverdiensten niet meer. De Eerste Kamer heeft dit op 6 juni 2023 bevestigd. Dat betekent dat bijverdienen door MBO-studenten in deze jaren geen gevolgen heeft voor hun studiefinanciering.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.