Bijverdienen door kinderen

Gepubliceerd op: 17 juli 2017

Natuurlijk wilt u dat uw kinderen zo snel mogelijk financieel op eigen benen staan. Maar het bijverdienen door uw kinderen kan tot gevolg hebben dat kinderbijslag of studiefinanciering moet worden terugbetaald.

Bijverdienen en kinderbijslag

Ouders ontvangen kinderbijslag (en kindgebonden budget) voor kinderen tot 18 jaar. De kinderbijslag wordt per kalenderkwartaal uitbetaald, voor het laatst in het kwartaal waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Het inkomen van de ouders is niet van belang voor het recht op kinderbijslag.

Een 16- of 17-jarig kind mag in 2017 per kwartaal netto maximaal € 1.265 bijverdienen. Verdient het kind meer dan krijgt de ouder in dat kwartaal geen kinderbijslag (en geen kindgebonden budget). Voor 15-jarigen geldt geen bijverdiengrens.

In de zomervakantie mag het kind € 1.299 netto extra bijverdienen. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren.

Ook in het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt, het laatste jaar waarin kinderbijslag wordt betaald, geldt nog voor het hele kwartaal de bijverdiengrens.

Zodra een kind de bijverdiengrens overschrijdt, moet de ouder dat doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank. Dit mag ook al wanneer wordt verwacht dat de bijverdiengrens wordt overschreden.

In het kader van de bijverdiengrens voor de kinderbijslag is het netto inkomen van het kind van belang. Het gaat om al het netto inkomen in verband met door het kind verrichte arbeid in het kader van een (bij)baantje, stage, maar ook in de vorm van een ww- of ziektewetuitkering. Zakgeld, rente en dergelijke inkomsten worden voor de kinderbijslag niet gezien als inkomen. Een teruggave van loonheffing telt ook bij het netto inkomen van het kind.

Met ingang van 1 januari 2020 mogen jongeren van 16 en 17 jaar onbeperkt bijverdienen.

Bijverdienen en studiefinanciering

Studenten die studiefinanciering ontvangen, mogen in 2017 op jaarbasis bruto maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Deze bijverdiengrens geldt voor:

  • MBO-ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct;
  • MBO-ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;
  • HBO-ers en WO-ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel (onder het nieuwe stelsel mag de student onbeperkt bijverdienen).

Deze studenten moeten, als ze teveel verdienen, hun studiefinanciering zelf stopzetten.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.