Bijtelling auto van de zaak zou 30% moeten zijn

Gepubliceerd op: 5 december 2019

Ja, dat is even schrikken! Veel zakelijke rijders ervaren de huidige bijtelling van 22% van de cataloguswaarde al als hoog. Toch beveelt de Algemene Rekenkamer in een recent rapport aan om deze bijtelling te verhogen naar maar liefst 30%. Financiën blijkt echter wel content te zijn met de huidige 22%.

Hoofddoelen

De Rekenkamer baseert haar aanbeveling op de hoofddoelen van de autobelastingen, zoals de Regering die heeft geformuleerd:

  • een stabiele inkomensstroom voor de overheid;
  • wezenlijke ondersteuning van de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen op autogebied, via proportionele en doelgerichte fiscale prikkels.

Met de stabiele inkomensstroom zit het wel goed. De fiscale “melkkoe”, die de auto is, levert nog steeds voldoende op (in 2018 ongeveer € 16,6 miljard).

Maar veel van de maar liefst 54 (!) regelingen en vrijstellingen in de autobelastingen blijken een andere motivering te hebben en/of vormen een inbreuk op de hoofddoelen van de autobelastingen. Slechts een beperkt aantal van deze vele regelingen is daadwerkelijk gericht op een luchtkwaliteits- en/of klimaatdoel.

Forfaitair systeem

Het Ministerie van Financiën legt in een reactie uit dat bij het bijtellingspercentage voor de auto van de zaak is gekozen voor een forfaitair systeem dat relatief eenvoudig en goed uitvoerbaar is. Het is een mix van benaderingswijzen voor de vaststelling van het privévoordeel.

Een benaderingswijze is dat wordt gekeken naar de besparingswaarde. Dat is de waarde van de kosten die de werknemer bespaart omdat hij of zij in privé geen auto hoeft aan te schaffen.

Een ander benaderingswijze is om voor de auto het loon in natura te bepalen. Dan zou het voordeel gelijk zijn aan de kosten die de werkgever maakt ter zake van de aan de werknemer verstrekte auto.

Vervolgens moet het bijtellingspercentage niet zodanig laag zijn dat sprake is van een fiscaal gunstiger behandeling van iemand met een auto van de zaak ten opzichte van iemand met een eigen auto. Anderzijds mag het in aanmerking te nemen voordeel ook niet te hoog zijn.

Financiën constateert dat de huidige bijtelling van 22% binnen deze bandbreedte zit. Maar haast zich om op te merken dat een forfaitaire benadering per definitie niet in alle gevallen een correcte weergave is van het werkelijk individueel genoten voordeel.

Elektrische auto

Het ziet er dus naar uit dat het bijtellingspercentage voor de auto van de zaak niet wijzigt. Dat geldt niet voor auto’s die volledig elektrisch worden aangedreven. Deze auto’s kennen op dit moment een bijtelling van slechts 4%. In 2026 zal ook voor deze auto’s 22% moeten worden bijgeteld. Zie ons artikel Hogere bijtelling voor elektrische auto’s.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This