Bezwaar erfbelasting niet over WOZ-waarde

Gepubliceerd op: 6 januari 2022

Als je bezwaar of beroep aantekent tegen een aanslag erfbelasting, kan dat niet gaan over de in de aanslag verwerkte WOZ-waarde(n) van woningen.

Waardering woningen

In het kader van de erf- en schenkbelasting worden onroerende zaken die in gebruik zijn als woning, gewaardeerd op de WOZ-waarde. Hoofdregel is dat dit de WOZ-waarde is van het jaar van de verkrijging, maar er mag ook worden gekozen voor de WOZ-waarde van het volgende jaar. Dat heeft te maken met de omstandigheid dat de peildatum voor de WOZ-waarde van een jaar ligt op 1 januari van het voorafgaande jaar.

Bezwaar

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs nog eens bevestigd dat een bezwaar tegen een aanslag erf- of schenkbelasting niet kan gaan over de WOZ-waarde. Dan moet bij de gemeente bezwaar worden ingediend tegen de WOZ-waarde. Nadat een dergelijk bezwaar wordt toegewezen, worden de aanslagen erf- en schenkbelasting overeenkomstig verminderd.

WOZ-beschikkingen worden afgegeven in de eerste maanden van het jaar. Meestal maken deze beschikkingen tegenwoordig onderdeel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Op dat moment weten erfgenamen vaak nog niet dat de vastgestelde WOZ-waarde voor hen van belang is. In elk geval kunnen zij op dat moment geen bezwaar indienen omdat ze (nog) geen belanghebbende zijn.

Erfgenamen kunnen de gemeente echter verzoeken om een nieuwe WOZ-beschikking vast te stellen. Tegen deze nieuwe WOZ-beschikking kunnen de erfgenamen vervolgens bezwaar indienen. Dat moet dan uiterlijk binnen 6 weken na de dagtekening van de nieuwe beschikking

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.