Bewaartermijn: 7 jaar; soms langer, soms korter

Gepubliceerd op: 15 januari 2018

Aan het begin van een nieuw jaar moet in veel kasten plek worden gemaakt voor de administratie van dat nieuwe jaar. Dat kan, maar zorg er voor dat je niet teveel weggooit. En kijk ook even naar stukken die wellicht al eerder moeten worden vernietigd.

Fiscale bewaartermijn

De fiscale bewaartermijn bedraagt 7 jaar. Je mag de administratie over 2010 (en eerdere jaren) inmiddels dan ook weggooien. De bewaartermijn geldt voor gegevens betreffende een onderneming. Particulieren kunnen hun financiële gegevens in het algemeen al na 5 jaar weggooien.

De fiscale bewaartermijn geldt niet voor de informatie die betrekking heeft op de BTW aangaande onroerend goed. Dat moet namelijk in de gaten worden gehouden gedurende de 9 jaren volgend op het jaar waarin je het onroerend goed in gebruik hebt genomen. Deze informatie moet je dus tenminste ongeveer 17 jaar bewaren, gerekend vanaf het jaar van de ingebruikname van het onroerend goed.

Dat geldt mogelijk binnenkort ook voor de BTW op zogeheten kostbare diensten. Het voorstel om dergelijke diensten voor de BTW ook gedurende 4 of 9 jaar te gaan volgen, is vooralsnog aangehouden. Maar het lijkt niet onverstandig om de informatie met betrekking tot dergelijke diensten ook wat langer te bewaren dan 7 jaar. Zie ook ons artikel BTW op kostbare diensten. Als de herziening op kostbare diensten wordt ingevoerd, heeft dat directe werking. Dat betekent dat ook de BTW op kostbare diensten van voor de ingang van de wijziging wordt herzien.

Eigen woning

De gegevens met betrekking tot de financiering van je eigen woning zijn nog veel langer van belang. Dergelijke leningen lopen vaak 30 jaar en gedurende die hele termijn kan de Belastingdienst de onderbouwing van de lening onderzoeken.

Bewaartermijn loonadministratie

De fiscale bewaartermijn van 7 jaar is een minimale termijn. Je mag de stukken best langer bewaren. Er zijn ook maximale bewaartermijnen. Die hebben te maken met het bewaren van persoonsgegevens.

Uiteraard geldt voor de loonadministratie ook de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar. LET OP: een deel van de gegevens moet je bewaren gedurende 7 jaren nadat de werknemer bij je uit dienst is getreden. De jaarlijkse mutaties van 2010 en eerder mag je in 2018 weggooien. Maar zaken als de loonbelastingverklaringen en kopieën van ID-bewijzen moet je langer bewaren.

Niet-fiscale informatie moet je vernietigen binnen 2 jaar nadat de werknemer bij je uit dienst is getreden. Dit betreft zaken zoals verslagen van beoordelingen.

Gegevens van sollicitanten moet je vernietigen binnen 4 weken nadat de sollicitant is afgewezen. Als de sollicitant daarvoor toestemming geeft, mag je de gegevens gedurende maximaal 1 jaar bewaren.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.