Bereid je voor op Brexit

Gepubliceerd op: 28 juli 2020

De Belastingdienst/Douane heeft ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk er in een brief op gewezen dat het zaak is dat ze zich voorbereiden op het einde van de overgangsperiode in het kader van de Brexit.

Definitief per 1 januari 2021

De Brexit is al op 1 februari 2020 een feit, maar voor (onder andere) de douane- en BTW-formaliteiten is er een overgangsperiode, die tot en met 31 december 2020 duurt. Inmiddels is duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk geen beroep doet op de mogelijkheid om deze periode te verlengen. Daarmee staat vast dat het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 voor de douane- en BTW-formaliteiten een derdeland is.

EORI-nummer

Ondernemers die met het Verenigd Koninkrijk handelen moeten beschikken over een EORI-nummer. Daarnaast moet voor de handel met het Verenigd Koninkrijk aangifte worden gedaan in de systemen van de Douane. Ondernemers die deze aangifte zelf doen, moeten beschikken over een “registratie elektronisch berichtenverkeer” en over software.

Informatie over deze zaken vind je op www.douane.nl/brexit.

Voor de voorbereiding op zaken die in het Verenigd Koninkrijk geregeld moeten worden, wordt verwezen naar: https://www.gov.uk/transition.

Invoervergunning

Voor goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland worden ingevoerd, moet invoer-BTW worden afgedragen. Die afdracht kan naar de binnenlandse BTW-aangifte worden verlegd. Je kunt daarvoor een “vergunning artikel 23” aanvragen bij de Belastingdienst.

Voor het in- en uitvoeren van dieren, dierlijke producten, planten en plantaardige producten gelden specifieke regels. Importzendingen moeten worden aangemeld bij de NVWA. Daarvoor moet de ondernemer bekend zijn bij de NVWA. Zie ook: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/brexit.

 

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.