Belastingrente van 4% naar 6%

Gepubliceerd op: 23 juni 2023

De verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 maart jl. (van 8% naar 10,5%) werd nog ongedaan gemaakt (Belastingrente Vpb toch niet omhoog). Dat zal met de stijging van het rentetarief voor de andere belastingen niet gebeuren.

Wel voor Toeslagen

Dit blijkt uit een Kamerbrief van Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, Aukje de Vries. Zij schrijft in deze brief dat de verhoging van het tarief van de belastingrente, per 1 juli 2023, van 4% naar 6% alleen niet zal gelden voor de rente die is verschuldigd op terugvorderingen van Toeslagen.

Inkomstenbelasting

Belastingrente is verschuldigd indien een aanslag inkomstenbelasting, met een te betalen bedrag, wordt vastgesteld op of na 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld in aanslagen over inkomstenbelasting 2021, die nu worden vastgesteld, wordt belastingrente berekend vanaf 1 juli 2022. Daarbij wordt voor de periode 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 het tarief van 4% gehanteerd. En over de periode met ingang van 1 juli 2023: 6%.

Je kunt op 2 manieren voorkomen dat de Belastingdienst belastingrente aan je berekent, namelijk door voor 1 mei van het jaar volgend op het jaar waarop de aangifte betrekking heeft:

  1. je aangifte in te dienen (en te zorgen dat de Belastingdienst niet van je aangifte hoeft af te wijken);
  2. de Belastingdienst te verzoeken om een voorlopige aanslag aan je op te leggen voor een zodanig bedrag dat je niet meer hoeft bij te betalen.

Als je inkomstenbelasting van de Belastingdienst moet ontvangen, wordt in nagenoeg geen enkele situatie belastingrente vergoed.

Invorderingsrente

Wanneer je verschuldigde belasting te laat betaalt, berekent de Belastingdienst invorderingsrente. Het tarief van de invorderingsrente bedraagt:

tot en met 30 juni 20220,01%
van 1 juli 2022 tot en met 31 december 20221%
van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 20232%
van 1 juli 2023 tot en met 31 december 20233%
met ingang van 1 januari 20244%

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.