Belastingrente ook bij voortijdige betaling

Gepubliceerd op: 28 maart 2024

Belastingrente is ook verschuldigd indien erfbelasting wordt betaald voordat de aanslag invorderbaar is.

De aangifte erfbelasting moet worden ingediend binnen 8 maanden na het overlijden. Als de aangifte later wordt ingediend, berekent de Belastingdienst belastingrente over de verschuldigde erfbelasting. De rentetermijn begint te lopen op de dag nadat de hiervoor genoemde 8 maanden zijn verstreken. En deze termijn eindigt 6 weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag erfbelasting. Maximaal wordt belastingrente berekend over 19 weken na de datum waarop de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen (rentestop).

Voorbeeld

Indien de erflater op 1 oktober 2023 overlijdt, moet de aangifte erfbelasting uiterlijk op 31 mei 2024 zijn ingediend. Als de Belastingdienst de aangifte uiterlijk op 31 mei 2024 heeft ontvangen, wordt geen belastingrente berekend.

Als de aangifte op 30 juni 2024 wordt ingediend, berekent de Belastingdienst belastingrente over de verschuldigde erfbelasting, die wordt berekend met ingang van 1 juni 2024. Als de (voorlopige) aanslag met dagtekening 1 augustus 2024 wordt opgelegd, wordt de rente berekend tot en met 12 september 2024 (de belasting moet binnen 6 weken, derhalve uiterlijk 12 september 2024 zijn betaald).

Zou de (voorlopige) aanslag op 30 november 2024 zijn gedagtekend, dan berekent de Belastingdienst de belastingrente tot en met 10 november 2024 (19 weken na 30 juni 2024).

Voortijdige betaling

In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant betaalt de erfgenaam de erfbelasting op de datum waarop het aanslagbiljet is gedagtekend (het aanslagbiljet valt meestal al een paar dagen voor de dagtekening in de brievenbus). De rechtbank beslist dat de Belastingdienst toch terecht (want dit is in overeenstemming met de wettelijke regels) belastingrente heeft berekend over de 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

De erfgenaam brengt bij de rechtbank nog meer argumenten in stelling, allemaal zonder resultaat. Dat de Belastingdienst uitstel heeft verleend voor het indienen van de aangifte erfbelasting, houdt niet in dat de erfgenaam erop mocht vertrouwen dat geen belastingrente zou worden berekend. Ook het argument dat het niet mogelijk was om eerder aangifte te doen (omdat men moest wachten op gegevens uit de Verenigde Staten), betekent niet dat geen (of minder) belastingrente wordt berekend.

Voorlopige aanslag

Ook in het kader van de erfbelasting is het mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken een voorlopige aanslag op te leggen. Als die aanvraag wordt gedaan binnen 8 maanden na het overlijden berekent de Belastingdienst over het op de voorlopige aanslag verschuldigde bedrag geen belastingrente. Let op: de erfbelasting moet dan wel daadwerkelijk worden betaald, binnen 6 weken na de dagtekening van de voorlopige aanslag.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.