Belastingplannen 2020 aanvaard

Gepubliceerd op: 19 december 2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen met de Belastingplannen 2020 aanvaard. Naar aanleiding daarvan heeft het Ministerie van Financiën het overzicht Belangrijkste wijzigingen belastingen 2020 gepubliceerd (dit overzicht is ook wel bekend als het eindejaarspersbericht).

Niet super spannend

Dat de wetsvoorstellen door het Parlement zijn geaccepteerd, is geen verrassing. En we hebben al eerder aangegeven dat de voorstellen ook weer niet zo heel spannend zijn.

In ons artikel Vol verwachting klopt ons hart lees je dat de (definitieve) wetsvoorstellen inzake de rekening-courantmaatregel en de wijzigingen van box 3 pas in 2020 worden gepubliceerd.

Tarieven en vrijstellingen

Het eindejaarspersbericht bevat een handig overzicht van de meeste voor 2020 geldende tarieven, vrijstellingen, normbedragen, drempels, enzovoorts. Voor zover die worden geïndexeerd is er de zogeheten tabelcorrectiefactor van 1,016 op toegepast. Het bedrag dat gold voor 2019, vermenigvuldigd met 1,016 (met een afronding) leidt tot het bedrag dat geldt voor 2020.

Voor de inkomstenbelasting in box 1 wordt het tweeschijventarief ingevoerd. Het inkomen uit werk en woning (dat is box 1) tot € 68.507 wordt belast tegen een tarief van 37,35% en het meerdere tegen 49,5%. Voor AOW-ers wordt de eerste tariefschijf in tweeën geknipt. Het inkomen tot € 34.712 wordt belast 19,45% en vervolgens is tot € 68.507 aan inkomen 37,35% verschuldigd.

Het tarief waartegen de grondslagverminderende posten in box 1 geldend kunnen worden gemaakt, bedraagt in 2020 maximaal 46%. Tot de grondslagverminderende posten horen de eigen woningrente, giften, alimentatie en de ondernemersaftrek.

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt verhoogd van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020 (in 2021 wordt dit tarief 26,9%). Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) blijft 30%. Het heffingvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd van € 30.360 naar € 30.846 (per fiscaal partner).

Schenken

Een veel gehoorde fiscale vraag rond de jaarwisseling luidt: “Hoeveel mag ik mijn kinderen schenken?”. Het antwoord luidt uiteraard: zoveel als je wilt, maar de (reguliere) vrijstelling bedraagt voor 2020: € 5.515 (2019: € 5.428). Voor de andere drempels verwijzen wij naar onze ge-update factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

En natuurlijk zijn ook onze eindejaarstips nog steeds beschikbaar.

Andere artikelen

Pin It on Pinterest

Share This