Belastingplannen 2019 aangenomen

Gepubliceerd op: 19 december 2018

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 alle wetsvoorstellen (7 stuks) met de belastingplannen voor 2019 aangenomen.

Eindejaarspersbericht

Financiën heeft als vervolg daarop het handige overzicht van de Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019 gepubliceerd. In dit overzicht vind je de tarieven, vrijstellingen en kortingen die gaan gelden in 2019 (de cijfers van 2016, 2017 en 2018 worden ook vermeld).

De meeste wijzigingen hebben we al uitgebreid besproken in eerdere artikelen. We lichten er hierna een paar uit.

Schenken

De vrijstelling schenkbelasting bedraagt voor schenkingen die je in 2019 doet aan kinderen: € 5.428 (2018: € 5.363). Door nog in 2018 te schenken en direct in 2019, kun je in korte tijd € 10.491 belastingvrij schenken aan je kinderen.

Voor schenkingen aan kinderen gelden verhoogde vrijstellingen. Zo is de zogeheten “jubelton” in 2019 opgelopen naar € 102.010. De schenking moet dan worden gebruikt voor de eigen woning.

Voor schenkingen aan anderen dan kinderen geldt een lagere vrijstelling van in 2019: € 2.173 (2018: € 2.147).

Een overzicht van alle vrijstellingen en tarieven vind je in onze factscheet Vrijstellingen schenkbelasting. Deze factsheet wordt binnenkort geüpdated met de bedragen voor 2019.

Als je in 2018 een schenking hebt ontvangen, kun je daar aangifte schenkbelasting voor moeten doen. De deadline daarvoor is 28 februari 2019. Formeel moet je om uitreiking van een aangiftebiljet vragen. Maar het is veel handiger om dit van de website van de Belastingdienst te plukken. Meer informatie over het doen van aangifte schenkbelasting vind je in onze factsheet Aangifte schenkbelasting.

Vrijwilliger

Een vrijwilliger mag in 2019 ietsje meer “verdienen” zonder dat de stichting of vereniging voor wie het vrijwililgerswerk wordt gedaan, loonbelasting hoeft in te houden. Dat is het geval wanneer het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen per maand niet meer bedraagt dan € 170 (2018: € 150) en per jaar niet meer dan € 1.700 (2018: € 1.500). Let op: deze bedragen gelden per kalendermaand en kalenderjaar en daarbij is van belang welke bedragen daadwerkelijk in een maand cq. jaar worden verstrekt.

BTW-tarief

Het verlaagde BTW-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%.
Het algemene BTW-tarief blijft ongewijzigd: 21%.

Tarieven

De tarieven voor de inkomstenbelasting in box 2 en 3 wijzigen in 2019 niet. Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt belast tegen een tarief van 25%. En het forfaitair bepaalde inkomen uit sparen en beleggen (box 3) tegen een tarief van 30%. De forfaitaire rendementen van box 3 wijzigen wel. Zie daarvoor ons artikel Rendementen box 3 voor 2019.

Na 2019 wijzigt het tarief van box 2 wel. In 2020 zal het worden verhoogd naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Het is dus zaak om in 2019 te beoordelen of het handig is om je BV dividend uit te laten keren.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wijzigt wel. In 2019 zijn je BV’s over hun winst tot € 200.000 aan vennootschapsbelasting verschuldigd: 19% (2018: 20%). Voor de winst boven € 200.000 blijft het tarief ongewijzigd: 25%. Na 2019 worden de tarieven voor de vennootschapsbelasting verder verlaagd.

Financiele planning

De aangekondigde wijzigingen in de diverse tarieven, vrijstellingen en kortingen kunnen een forse impact hebben op je fianciële planning. Het is verstandig deze planning geregeld (elke 3 of 5 jaar) tegen het licht te (laten) houden. Het is verstandig om het periodieke onderhoud van je financiële planning in elk geval in 2019 de revue te laten passeren.

Uiteraard helpen wij je graag!

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.