Belastingplannen 2019 aangenomen: aan de slag!

Gepubliceerd op: 16 november 2018

De Tweede Kamer heeft op 15 november 2018 alle 7 wetsvoorstellen met de belastingplannen 2019 aangenomen. Ook het wetsvoorstel ATADI is aanvaard. De voorstellen gaan nu naar de Eerste Kamer. Die Kamer mag er geen wijzigingen in aanbrengen. De kans dat de Eerste Kamer één of meer van deze wetsvoorstellen volledig afwijst, achten wij zeer klein.

Wijzigingen

Wij beschreven de belastingplannen voor 2019 in ons artikel Belastingplannen 2019. Ondanks de activiteiten van de diverse lobby’s zijn er door de Tweede Kamer nagenoeg geen wijzigingen aangebracht. Het enige dat ten opzichte van de ingediende (her en der al door het Kabinet ietsje bijgeschaafde plannen) is gewijzigd is dat:

  • gemeenten aan sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende instellingen het meestal lagere OZB-tarief voor woningen mag berekenen;
  • er een vrijstelling van afvalstoffenbelasting komt voor het aanbieden van asbest(houdend) afval van asbestdaken;
  • voor de CFC-maatregel sprake is van van een laagbelastende staat bij een winstbelasting van minstens 9% (dat was 7%).

Vrijwilliger

De bedragen van de vrijwilligersregeling worden opgehoogd. Voor een vrijwilliger die per maand maximaal € 170 (was € 150) en per kalenderjaar maximaal € 1.700 (was € 1.500) aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangt, hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden.

Een vrijwilliger is iemand die zijn of haar werkzaamheden niet in het kader van een beroep verricht aan een niet belaste instelling of een sportinstelling. De norm hiervoor was dat de beloning maximaal bedraagt € 4,50 per uur (voor vrijwilligers van 23 jaar of jonger: € 2,50). Deze norm wordt, op aandringen van de Kamer, opgetrokken naar € 5 per uur (niet vermeld wordt of het uurtarief voor jongeren ook wordt verhoogd). Op zich best bijzonder, aangezien de Kamer in het verleden van mening was dat sociale instellingen niet lastig gevallen moesten worden met het bijhouden van het aantal uren die worden gewerkt door hun vrijwilligers. Maar in de praktijk is dit “uurtarief” zeker een handige richtlijn.

Aan de slag!

Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de wetsvoorstellen, kunnen we echt aan de slag met de aangekondigde maatregelen. De kans dat de verhoging van het verlaaagde BTW-tarief (6% wordt met ingang van 1 januari 2019: 9%) niet doorgaat, is nu immers zeer minimaal. Hetzelfde geldt voor de vlaktaks (37%), met surtax (vanaf een inkomen van € 68.500 bedraagt het tarief 49,5%) in box 1 van de inkomstenbelasting, waarbij de meeste aftrekposten moeten worden geëffectueerd tegen het tarief van de vlaktaks. En ook met de aangekondigde (geleidelijke) verlaging van de Vpb-tarieven kan vanaf nu rekening worden gehouden.

Wij nemen de maatregelen en de mogelijke acties graag een keer met je door. Onze eindejaarstips zijn daarvoor een mooi startpunt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.