Belastingen zijn geen giften

Gepubliceerd op: 18 februari 2019

Het zal waarschijnlijk niemand verbazen: je mag de belastingen en heffingen die je aan de overheid betaalt, niet aftrekken van het inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt.

Gift

Maar toch, als je goed naar de definitie van het begrip gift kijkt, is er wellicht toch ruimte. Je vindt deze definitie in artikel 6.33, letter a van de Wet IB 2001. Hij luidt: “bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.”. Dat je belastingen niet uit vrijgevigheid betaalt, is wel duidelijk. Dat doe je omdat de wet je er toe verplicht.

Maar belastingen kun je wel zien als verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Toch beslist de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat belastingen en ander heffingen van lagere overheden voor de giftenaftrek niet worden gezien als verplichte bijdragen Volgens de rechtbank blijkt uit de wetsgeschiedenis duidelijk dat de giftenaftrek niet is bedoeld voor belastingen en heffingen.

ANBI

Een andere voorwaarde om giften te mogen aftrekken, is dat ze zijn gedaan aan een ANBI; een het Algemene Nut Beogende Instelling. Dat de overheid het algemeen nut beoogt, lijdt geen twijfel. Maar, zover ons bekend, is de overheid niet bij beschikking als zodanig aangemerkt. In de procedure is dit niet naar voren gebracht. De rechtbank kan er daarom niets over zeggen.

Periodieke gift

Belanghebbende in de procedure heeft zich goed in de giftenaftrek verdiept. Om geen last te hebben van de aftrekdrempel (giften zijn aftrekbaar indien en voor zover ze in een jaar meer bedragen dan 1% van het verzamelinkomen) en het aftrekmaximum (voor zover het totaal van de giften in een jaar meer bedraagt dan 10% van het verzamelinkomen, is het meerdere niet aftrekbaar), stelt hij dat sprake is van een periodieke gift. Je betaalt de belasting en de heffingen immers elk jaar. Aan deze stelling komt de rechtbank niet toe, gezien de beslissing dat geen sprake is van een gift.

Kansen

Meer weten over de fiscale kansen die de aftrek van giften biedt? We schrijven er over in onderstaande artikelen. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met één van onze mensen.

 

 

Andere artikelen