Belastingdruk verandert nagenoeg niet

Gepubliceerd op: 25 mei 2018

We hadden al een vermoeden. Dat wordt nu bevestigd door het CPB: de plannen van het Kabinet Rutte III veranderen de belastingdruk nagenoeg niet. We ontlenen de informatie aan een artikel in het Financieel Dagblad.

Belastingdruk

Gekeken wordt naar de belastingdruk door de heffing van inkomstenbelasting. En de loonbelasting, maar die wordt in je aangifte weer verrekend met de inkomstenbelasting. Specifiek gaat het om het inkomen uit werk en woning (box 1). Voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) geldt immers een proportioneel tarief. Net als voor het inkomen uit sparen en beleggen (box 3), maar daarin zit door de berekening van het forfaitaire rendement sinds 2017 een klein beetje progressie in.

Het tarief van de inkomstenbelasting gaat in de plannen van Rutte III omlaag. In 2018 betaal je over het deel van je inkomen in box 1 boven € 68.507 nog 51,95% aan belasting. Dat wordt 49,5%. En over je inkomen tussen € 20.142 en € 68.507 betaal je in 2018 40,85% aan belasting. Dit wordt verlaagd naar 36,93%.

Lagere tarieven geven een lagere belastingdruk. Maar de belastingdruk wordt niet alleen bepaald door het tarief. De twee belangrijkste factoren, naast het tarief, zijn:

  • de heffingskortingen: deze kortingen worden door Rutte III verder afgebouwd;
  • de heffingsgrondslag: die wordt door Rutte III verhoogd (onder andere doordat de aftrekposten niet meer tegen het hoogste tarief worden geëffectueerd).

Het CPB bevestigt dat uit haar onderzoek blijkt dat, wanneer het totaal van de maatregelen wordt bekeken, voor de meeste Nederlander de belastingdruk nagenoeg niet wijzigt.

Kloof

Een ander heet hangijzer is de kloof tussen één- en tweeverdieners. Een gezin waarin één persoon het inkomen genereert, betaalt aanzienlijk meer belasting dan een gezin waarin exact hetzelfde inkomen door twee personen wordt gegenereerd.

Conclusie van een recent debat in de Tweede Kamer is dat deze kloof in de regeerperiode van Rutte III niet zal afnemen. Dat vraagt de aandacht van volgende kabinetten.

Planning

Uiteraard bekijkt het CPB alleen de grote lijnen. Jouw belastingdruk kan, door de samenstelling van jouw huishouden en andere persoonlijke omstandigheden, na 2018 wel stijgen of dalen. Daarom is het verstandig om in de gaten te houden hoe de plannen van Rutte III daadwerkelijk in wetgeving worden omgezet. Daarover moet immers nog een politiek debat plaatsvinden. Zodra de uitkomst van die discussie definitief bekend is, kan worden bekeken of het verstandig is om jouw fiscale en financiële plaatje aan te passen. Die duidelijkheid zal er echter pas in het laatste kwartaal van 2018 komen. Wij kijken reikhalzend uit naar de plannen die Rutte III op Prinsjesdag 2018 presenteert.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.