Belastingdienst stuurt schuldenoverzicht

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Per 1 april 2022 eindigt de regeling voor bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Hoe weet je welke belastingschuld nog open staat?

Schuldenoverzicht

De Belastingdienst stuurt ondernemers met een openstaande belastingschuld in april 2022 een brief met informatie en een overzicht van de openstaande schuld. Dat is de schuld die per 31 januari 2022 was opgebouwd. Helaas kan de Belastingdienst nog geen recentere informatie verstrekken.

De Belastingdienst benadrukt dat het gaat om een informatieve brief, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het gaat om een tussenstand, die nog kan veranderen, bijvoorbeeld door de voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting 2022. In augustus 2022 volgt een tweede brief met een nieuw overzicht.

Betalingsregeling

De onder de regeling voor bijzonder uitstel van betaling opgebouwde schuld moet uiterlijk met ingang van 1 oktober 2022 worden afgelost. De aflossingstermijn bedraagt 60 maanden. Sneller aflossen is toegestaan. Het uitstel van betaling is niet gratis. Met ingang van 1 juli 2022 wordt over de openstaande schuld 1% invorderingsrente berekend. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt deze rente 2%, vanaf 1 juli 2023: 3% en met ingang van 1 januari 2024: 4%.

Ondersteuning

Ondernemers die verwachten niet aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, kunnen zich voor advies of schuldhulpverlening wenden tot hun gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om belastingschulden, maar eveneens om betalingsverplichtingen uit hoofde van andere tegemoetkomingen in het kader van de coronacrisis.

Meer informatie over de regeling van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis vind je in onze factsheet.

Andere artikelen