Belastingdienst geeft korting

Gepubliceerd op: 26 januari 2015

20150126_betalingskorting2_VWGNijhof

Degenen onder u die jaarlijks een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen met een te betalen bedrag, zullen zich misschien wel eens verbaasd hebben dat de Belastingdienst een korting geeft als op tijd in één keer het totale bedrag van de aanslag wordt betaald. Voorlopige aanslagen die worden opgelegd in het jaar waarop ze betrekking hebben mogen in één keer, maar ook in termijnen worden betaald. Betaling in termijnen kan desgewenst met een machtiging tot automatische incasso. Alleen bij aanslagen die in termijnen mogen worden betaald, verleent de Belastingdienst een betalingskorting bij betaling ineens.

Het zal u niet verbazen dat de betalingskorting in feite een sigaar uit uw eigen doos is. Doordat u het bedrag van de aanslag niet in termijnen, maar direct volledig betaalt, geniet de overheid een rentevoordeel dat zij via de betalingskorting aan u doorgeeft. De overheid kan dan immers eerder beschikken over het totale bedrag van de aanslag. Zelf geniet u uiteraard een rentenadeel doordat u over het totale bedrag van de aanslag minder (spaar)rente of ander rendement ontvangt.

Door de ‘exorbitante’ rentetarieven waarmee de Belastingdienst op dit moment rekent, kan het interessant zijn om te kiezen voor betaling van een voorlopige aanslag ineens, met aftrek van de betalingskorting. Zoals u wellicht weet, rekent de Belastingdienst voor de inkomstenbelasting met een rentetarief van 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs met 8% (belastingrente). Voor de betalingskorting geldt echter bij beide belastingen een rentetarief van 4% (invorderingsrente). Dit is aanzienlijk meer dan de meeste mensen op hun spaarrekening aan rente ontvangen.

Om een gigantisch voordeel zal het in het algemeen niet gaan, maar als de voorlopige aanslag een flink bedrag aan te betalen belasting omvat, kan het toch de moeite zijn. Uiteraard hangt de omvang van het voordeel af van het concrete rendement dat u op uw (spaar)middelen realiseert. Desgewenst kunnen wij voor u berekenen of het benutten van de betalingskorting in uw geval voordelig is en hoe groot dat voordeel dan is.

Andere artikelen