Belastingdienst gaat weer handhaven op (schijn)zelfstandigheid

Gepubliceerd op: 1 maart 2024

Met ingang van 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst weer handhaven op arbeidsrelaties. De soap duurt voort!

Handhavingsmoratorium

We hebben in het verleden al diverse malen over dit onderwerp geschreven. Al snel na het afschaffen van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) per 1 januari 2016 bleek dat het vervangende systeem van Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) niet naar behoren werkte. Daarom werd het zogenoemde handhavingsmoratorium ingesteld. Dat komt er in hoofdlijn op neer dat de Belastingdienst alleen in overduidelijke situaties van schijnzelfstandigheid optreedt.

Het handhavingsmoratorium is een paar keer verlengd (en een beetje bijgesteld), maar per 1 januari 2025 moet er echt definitief een einde aan komen. Dat zal betekenen dat de Belastingdienst weer sancties oplegt wanneer blijkt dat opdrachtgevers zelfstandigen (ZZP-ers) hebben ingehuurd, die helemaal geen zelfstandige blijken te zijn. De Belastingdienst heft dan loonbelasting en premies na, maar legt (meestal) ook boetes op.

Bijzonder bijzonder

Er ontstaat nu een bijzondere situatie. De bedoeling was namelijk dat het handhavingsmoratorium zou worden opgeheven zodra de nieuwe regels rond ZZP-ers van kracht zouden zijn. Inmiddels is echter duidelijk dat die regels zeker later dan per 1 januari 2025 van kracht worden (demissionair minister Van Gennep schrijft dit in een brief aan de Kamer). Hoe de nieuwe regels er precies uit zullen gaan zien, is ook nog verre van duidelijk! Dat betekent dat regels waarvan is vastgesteld dat ze niet naar behoren werken, vanaf 2025 toch worden gehandhaafd. In een handhavingsplan legt de Belastingdienst uit hoe zij dit vorm gaat geven.

Het lijkt erop dat voor zowel opdrachtgevers als ZZP-ers (en andere zelfstandigen) weer veel onduidelijkheid en onzekerheid gaat ontstaan. Daar komt bij dat nieuwe regels het probleem waarschijnlijk niet zullen oplossen, aangezien de werkelijk oplossing er in ligt dat de ongelijkheid in belasting- en premiedruk op winst ten opzichte van loon wordt gladgestreken. Dit gat wordt inmiddels heel langzaam een beetje gedicht (door de afbouw van de zelfstandigenaftrek en de verlaging van de MKB-winstvrijstelling), maar nog steeds levert € 1 winst netto veel meer op dan € 1 loon, waardoor het interessant blijft om je inkomen als winst te genieten.

Memo’s

De Belastingdienst heeft ook een tweetal memo’s (in totaal maar liefst 33 pagina’s) gepubliceerd. Het ene memo betreft de gevolgen voor de loonheffingen en de BTW wanneer bij een opdrachtgever is geconstateerd dat ten onrechte buiten dienstbetrekking is gewerkt. Het andere memo gaat over de inkomstenbelasting en BTW wanneer bij de ZZP-er wordt vastgesteld dat geen sprake is van winst uit onderneming/resultaat uit overige werkzaamheden, maar van loon uit dienstbetrekking.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.