Belasting over je sinterklaas- of kerstcadeau?

Gepubliceerd op: 7 december 2017

Betaal je belasting over je sinterklaas- of kerstcadeau?

Jazeker

Je betaalt bij de aankoop van het cadeau in elk geval BTW. En als particulier (niet-BTW-ondernemer) mag je die BTW niet aftrekken.

Ondernemers mogen de BTW op cadeaus wel aftrekken. Uiteraard indien en voor zover ze met BTW belaste prestaties verrichten.

Zodra het cadeau aan relaties of werknemers wordt gegeven, moet worden bekeken of die aftrek moet worden teruggedraaid. Meestal is dan het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting) aan de orde.

Je moet elk jaar in het laatste aangiftetijdvak voor de BTW beoordelen of het BUA van toepassing is. Natuurlijk helpt VWGNijhof je daarbij graag.

Loonbelasting

Als je het sinterklaas- of kerstcadeau van je werkgever ontvangt, is loonbelasting verschuldigd. Loon is immers “al hetgeen uit de dienstbetrekking wordt genoten“. Dus ook de chocoladeletter met Sinterklaas en het kerstpakket.

Het cadeau is niet belast wanneer het door de personeelsvereniging wordt weggegeven. Dat is immers een los van de werkgever staande vereniging. Als je als werkgever wilt bijdragen aan de personeelsvereniging kan een personeelsfonds flinke voordelen bieden. Je moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden.

En natuurlijk kun je werknemers binnen de vrije ruimte in de werkkostenregeling belastingvrij sinterklaas- en kerstcadeaus verstrekken. De vrije ruimte is echter beperkt tot 1,2% van de loonsom. Meestal worden ook andere zaken in deze vrije ruimte ondergebracht.

Kijk vóór het einde van 2017 hoeveel vrije ruimte nog over is en benut die, als je dat wilt, nog voor een belastingvrij extraatje voor je werknemers. Ook daarbij kun je voor hulp terecht bij VWGNijhof.

Schenkbelasting

Een cadeau geef je uit vrijgevigheid. Daarmee is sprake van een schenking. En de ontvanger van een schenking betaalt schenkbelasting.

Natuurlijk vallen de meeste sinterklaas- en kerstcadeaus in de voor de schenkbelasting geldende vrijstellingen. En de Belastingdienst maakt zich niet druk over elke chocoladeletter die je in de schoen van je kinderen stopt.

Een sinterklaas- of kerstcadeau aan werknemers is geen schenking. Je geeft het cadeau dan niet uit vrijgevigheid, maar in het kader van de dienstbetrekking. Het werk dat de werknemer verricht, staat mede tegenover het cadeau. Plat gezegd: het cadeau is loon.

Hetzelfde geldt voor cadeaus aan zakenrelaties. Die geef je niet uit vrijgevigheid, maar met het oog op je zakelijke belangen. Daarmee is voor de schenkbelasting geen sprake van een schenking. De zakelijke relatie moet het geschenk wel tot zijn of haar winst uit onderneming of loon rekenen (loon van derden). Of je moet deze loonbelasting voor jouw rekening nemen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.