Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Gepubliceerd op: 22 december 2016

wijzigingen belastingen belastingplan 2017 vwgnijhof

Behalve de uitfasering van het eigen beheer pensioen hebben de belastingplannen voor 2017 de parlementaire eindstreep gehaald. Naar aanleiding daarvan heeft de rijksoverheid het overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen voor 2017 gepubliceerd.

Vrijstellingen schenkbelasting

De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn allemaal weer verhoogd. De nieuwe bedragen treft u hieronder aan. De werking van de vrijstellingen leggen wij uit in onze factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

2017 2016
Overige verkrijgers € 2.129 € 2.122
Kinderen € 5.320 € 5.304
Kinderen tussen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.526 € 25.449
Kinderen tussen 18-40 jaar (eenmalig voor dure studie) € 53.176 € 53.016
Kinderen tussen 18-40 jaar (eenmalig voor woning) € 100.000 € 53.016

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

Ook de bedragen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) zijn verhoogd. De verkrijging van ondernemingsvermogen is volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting tot een bedrag van € 1.063.479 (2016: € 1.060.298). Voor zover de waarde van het ondernemingsvermogen meer bedraagt dan € 1.063.479, is van het meerdere 83% vrijgesteld.

Uitgangspunt voor de BOF is de waarde van de totale objectieve onderneming. Wanneer daarvan een deel wordt verkregen, moet dat pro rata worden toegerekend aan de 100%-vrijstelling.

Deze mega-vrijstelling speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in bijna alle adviezen over bedrijfsopvolging.

Bijtelling auto

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak bedraagt met ingang van 2017: 22%. Alleen voor volledig elektrisch aangedreven auto’s is er nog een korting. Die bedraagt 18%, waardoor de bijtelling voor deze auto’s bedraagt: 4%.

Voor auto’s die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet geldt een overgangsregeling. Zie daarvoor onze factsheet Bijtelling privégebruik auto – regeling ingaande 2017.

Ondernemersfaciliteiten

De ondernemersfaciliteiten in de IB wijzigen, behalve de maximale dotatie aan de oudedagsreserve niet. Deze faciliteiten zijn nog immer meer dan voldoende interessant om te kijken of uw inkomsten als winst uit onderneming kunnen kwalificeren.

2017 2016
Zelfstandigenaftrek € 7.280 € 7.280
Startersaftrek € 2.123 € 2.123
Dotatie oudedagsreserve 9,8% 9,8%
Maximale dotatie € 8.849 € 8.774
Stakingsaftrek € 3.630 € 3.630
MKB-vrijstelling 14% 14%

BTW

De voor de dagelijkse praktijk belangrijkste wijziging in de BTW betreft de regeling voor oninbare debiteuren. Wij beschrijven deze regeling in onze factsheet Oninbare debiteuren en niet betaalde crediteuren. Voor debiteurenvorderingen die vóór 1 januari 2018 reeds één jaar open staan, mag pas in de eerste tijdvakaangifte van 2018 de afgedragen BTW worden teruggevraagd.

De wijziging van het begrip bouwterrein in het kader van de BTW gaat waarschijnlijk veel minder mensen aan. Door deze wijziging zal vanaf 2017 in veel meer gevallen sprake zijn van de met BTW (21%) te belasten levering van een bouwterrein.

Loonbelasting

De wijzigingen in de (waarderingsnormen van de) loonbelasting beschreven we eerder deze week al in ons artikel Waarderingsnormen loonheffingen (2017).

 

 

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.