Bedrijfsuitje: wat kan er mis gaan?

Gepubliceerd op: 26 februari 2020

Binnenkort een bedrijfsuitje voor werknemers organiseren? Sommige dingen kun je misschien beter niet in de uitnodiging zetten.

Als werkgever kun je immers aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer lijdt of veroorzaakt tijdens een bedrijfsuitje. Tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook moet je zorg dragen voor de veiligheid van je werknemers.

Verplichte deelname

Je kunt als werkgever bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld in het geval dat werknemers verplicht worden om deel te nemen aan het bedrijfsuitje. Bijvoorbeeld als er in de uitnodiging staat dat het een teambuildingsactiviteit betreft, kan dit al snel gezien worden als een verplicht bedrijfsuitje en dus leiden tot eventuele aansprakelijkheid.

Waar je ook aan kan denken bij een verplichte deelname is de locatie van het uitje. Vindt het uitje binnen het bedrijfspand plaats dan is er juridisch gezien eerder sprake van een verplichte deelname dan wanneer het in een restaurant plaatsvindt (oftewel buiten het bedrijfspand). Dat geldt ook wanneer het uitje onder werktijd plaatsvindt of wanneer alle werknemers eerder mogen stoppen met werken op de dag van het uitje.

Rollerskaten

De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld bij een bedrijfsuitje, waarbij de werknemers gingen rollerskaten binnen het bedrijfspand, geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk was voor de schade die een werknemer daarbij had opgelopen.

In deze zaak had de werkgever op vrijdagmiddag een workshop dansen op rollerskates georganiseerd. De workshop was aan het werk gerelateerd, doordat het ging om een activiteit die werd gehouden in de hal van het bedrijfspand van de werkgever en het georganiseerd was door de werkgever.

Er waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen door de werkgever, waardoor een werknemer tijdens de activiteit haar pols brak. De werkgever werd uiteindelijk aansprakelijk gesteld voor de schade van de werknemer.

Brand

Naast de aansprakelijkheid voor schade die een werknemer kan oplopen tijdens een bedrijfsuitje kun je als werkgever ook aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de werknemers tijdens een bedrijfsuitje. Denk bijvoorbeeld aan de werknemer die bij het uitje schade veroorzaakt aan eigendommen van een ander.

Zo was er bijvoorbeeld een werkgever die voor alle werknemers een feest had georganiseerd in een partycentrum. De werknemers hadden echter lampolie op een nog heet barbecuerooster gegooid, waardoor er brand ontstond en het partycentrum volledig afbrandde. Het ging ook hier om een door de werkgever georganiseerd feest en het uitje was wederom in het belang van de saamhorigheid van het bedrijf georganiseerd. De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat de werkgever de schade moest vergoeden die de werknemers hadden veroorzaakt.

Voorkomen

Om te voorkomen dat je als werkgever schade moet vergoeden, is het verstandig om voor de deelname aan bedrijfsuitjes en borrels beleid op te stellen waarin staat wat van de werknemers mag worden verwacht tijdens deze activiteiten. Ook zou je nog kunnen bepalen dat toezicht moet worden gehouden tijdens het bedrijfsuitje. En je kunt in het beleid opnemen wat er gebeurt als werknemers zich niet aan deze regels houden. Afhankelijk van de ernst van de gedraging van de werknemer kan er dan zelfs ontslag volgen.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.