Bank hoeft niet mee te werken aan vooruit betalen rente

Gepubliceerd op: 3 april 2019

Het vooruit betalen van aftrekbare (hypotheek)rente op je eigen woning kan je een fiscaal voordeel opleveren. Maar je bank hoeft niet mee te werken.

Uitspraak Kifid

Dat heeft het Kifid in een recente uitspraak bevestigd. Het Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid acht doorslaggevend wat je met je bank hebt afgesproken. De zaak betreft een klant van de ING-bank, die in 2017 een hypothecaire geldlening afsluit. De klant spreekt met de bank af dat de rente maandelijks achteraf zal worden betaald via automatische incasso.

ING weigert, net als overigens de meeste andere banken, om mee te werken aan een verzoek om de rente voor 6 maanden vooruit te betalen. Gezien de gemaakte afspraken, hoeft dat ook niet. Daarbij acht het Kifid niet van belang dat de bank dit soort verzoeken in het verleden wel honoreerde. Het is ook niet onredelijk of onbillijk dat de bank er niet aan wil meewerken dat haar klant een fiscaal voordeel behaalt.

Fiscaal voordeel

Vooruitbetaalde (hypotheek)rente, die aftrekbaar is als eigen woningrente, mag je aftrekken van je inkomen uit werk en woning (box 1). Voorwaarde is dat de vooruitbetaalde rente betrekking heeft op een periode, die eindigt vóór 1 juli van het volgende jaar. In 2019 mag je vooruitbetaalde rente aftrekken, als die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2020. LET OP: als je voor een langere periode de rente vooruit betaalt, vervalt het recht om af te trekken in het jaar van vooruitbetaling volledig.

Aftrek van vooruitbetaalde rente betekent dat je eerder je belasting terugontvangt. Dat levert je een rentevoordeel op. Grotere voordelen kunnen worden behaald doordat je de gefaseerde afbouw van het aftrektarief (deels) ontloopt. Eigen woningrente levert in 2019 nog een maximaal fiscaal voordeel op van 49%. Je trekt dan af in de hoogste tariefschijf. Dit is het geval voor zover je inkomen uit werk en woning, zonder de aftrek van de rente, meer bedraagt dan (ongeveer) € 68.500. Het aftrektarief loopt af naar 37,05% in 2023. In 2020, 2021 en 2022 bedraagt het aftrektarief: 46%, 43% en 40%.

Een tariefvoordeel kan ook worden behaald door met een combinatie van vooruit -en achterafbetaling de zogeheten Hillen-aftrek te ontlopen. Verder kan vooruitbetaling in het zicht van een overlijden een fiscaal voordeel opleveren. Hetzelfde geldt wanneer wordt voorzien dat een lening van box 1 overgaat naar box 3.

Essentieel voor de aftrek van vooruitbetaalde (hypotheek)rente is dat je dit formeel met de bank overeenkomt. Doe je dat niet, dan ziet de Belastingdienst je vooruitbetaling als een depotstorting. Je hebt dan geen recht op aftrek. Bij deze voorwaarde wringt, zoals bevestigd uit de uitspraak van het Kifid, vaak de schoen. Wanneer je leent van je eigen BV of van een familielid, zal dit niet aan de orde zijn. Ook dan is het zaak om de vooruitbetaling gedegen vast te leggen.

Andere artikelen