Auto van de zaak voor Duitse werknemer

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020

Hoe moet je in het kader van de BTW handelen wanneer je aan een in Duitsland wonende werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt?

Nederlandse regels

Het gaat veelal om een auto op Nederlands kenteken. De meeste ondernemers zullen de Nederlandse BTW-regels toepassen. Dat betekent dat de op de auto en de autokosten drukkende BTW wordt afgetrokken (voor over de auto wordt gebruikt voor met BTW belaste prestaties). Aan het eind van elk jaar wordt zo nodig een BTW-correctie gemaakt voor het privégebruik van de auto (vaak met toepassing van de goedkeuring: 2,7% of 1,5% van de cataloguswaarde van de auto).

Duitse fiscus

De Duitse fiscus is het daar niet mee eens. Die is van mening dat de Nederlandse werkgever voor het privégebruik van de auto in Duitsland Mehrwertsteuer moet afdragen.

Advocaat-Generaal

De kwestie is aangekaart bij het Hof van Justitie (HvJ). De zaak betreft een Luxemburgse onderneming, die auto’s aan twee werknemers ter beschikking stelt. De werknemers wonen in Duitsland en gebruiken de auto’s voor zowel zakelijke als voor privédoeleinden.

De ene werknemer betaalt niet voor het gebruik van de auto. De andere werknemer voldoet aan de werkgever een bijdrage in de kosten.

Ten aanzien van de auto, waarvoor de werkgever een vergoeding ontvangt, is de Advocaat-General (A-G) bij het HvJ van mening dat sprake is van langdurende verhuur. Voor de BTW ligt de plaats van die prestatie daar waar de afnemer, de werknemer, woont. Derhalve in Duitsland. Dat betekent dat Duitsland de BTW over het privégebruik mag heffen.

De auto die om niet door de werknemer wordt gebruikt, wordt niet verhuurd. Voor deze auto wordt de BTW over het privégebruik niet in Duitsland geheven.

Hof van Justitie

De Advocaat-Generaal adviseert het Hof van Justitie. We moeten dan ook nog even afwachten of dit Hof het advies opvolgt. Als dat het geval is, kan dubbele heffing van BTW ontstaan. Nederlandse werkgevers moeten over het privégebruik zowel in Nederland als in Duitsland afdragen. In de omgekeerde situatie zou mogelijk over het privégebruik geen BTW zijn verschuldigd.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.