Auto niet naar het privévermogen

Gepubliceerd op: 24 mei 2019

Ben je ondernemer met een eenmanszaak, dan mag je personenauto tot je ondernemingsvermogen worden gerekend. Die keuze achteraf wijzigen, is vaak niet mogelijk.

Vermogensetikettering

Een personenauto is meestal keuzevermogen. Dat komt doordat de auto zowel voor ritten in het kader van de onderneming als voor privéritten wordt gebruikt. Enig privégebruik is voldoende om ervoor te mogen kiezen de auto als privévermogen aan te merken. En bij enig zakelijk gebruik mag de auto tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Je moet dan in verband met het privégebruik wel een forfaitaire bijtelling doen bij de winst.

De keuze moet je maken bij de aanschaf van de auto. Daarna mag je je keuze alleen herzien als sprake is van (zeer) bijzondere omstandigheden. Daar kwam de eigenaar van een Audi S8 Quattro achter, die zijn in mei 2012 gekochte auto in december 2012 met een boekverlies wilde overbrengen naar het privévermogen. In 2013 ruilde hij de auto in voor een nieuwe S8.

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat het boekverlies niet mag worden genomen. De man maakt niet aannemelijk dat de auto vanaf december 2012 alleen voor privéritten werd gebruikt. Als dat het geval zou zijn, kwalificeert de auto namelijk niet langer als keuzevermogen, maar als verplicht privévermogen.

Het bewijs dat de auto verplicht privévermogen is geworden, rust uiteraard op de ondernemer. Die overlegt in voornoemde zaak geen rittenadministratie en geeft ook niet op verifieerbare wijze inzicht in het feitelijke gebruik van de auto. Hij heeft slechts van ongeveer de helft van de met de auto gereden kilometers aangegeven voor welke doeleinden is gereden, waaronder een vakantiereis.

Het Hof overweegt ook dat de ondernemer in het verleden altijd een auto op zijn balans had staan. Ook de nieuwe auto gebruikt hij weer zakelijk en rekent hij tot zijn ondernemingsvermogen. Ook deze omstandigheden wijzen er, aldus het Hof, op dat de onderneming de auto zakelijk zal hebben gebruikt.

BV

Drijf je je onderneming in een BV? Dan mag je er wel voor kiezen om de auto over te hevelen van je ondernemingsvermogen naar je privévermogen. De BV en de (directeur-groot)aandeelhouder zijn namelijk voor het recht twee verschillende personen. De BV mag besluiten om de auto te verkopen, bijvoorbeeld aan haar directeur of aandeelhouder.

Andere artikelen