Arbeidsrecht: ontwikkelingen in 2022

Gepubliceerd op: 13 december 2021

In het nieuwe jaar 2022 staan er enkele wetswijzigingen/wetsvoorstellen op de rol welke wij hieronder in een kort overzicht hebben samengevat. Voor arbeidsrechtelijke vragen kun je altijd contact op nemen met onze arbeidsrechtjurist.

Eind 2021

Aanpassing van de Wet bescherming klokkenluiders (ingangsdatum: uiterlijk 17 december 2021). Via de volgende link is in één oogopslag te zien wat de belangrijkste veranderingen zullen zijn: Wet bescherming klokkenluiders.

Per 1 januari 2022

  • Een tewerkstellingsvergunning is nu maximaal één jaar geldig. Dat wordt drie jaar.

Per 1 augustus 2022

Implementatie van de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.  Als werkgever wordt je verplicht om werknemers meer duidelijkheid te verstrekken over hun arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Deze wetgeving kan onder andere gevolgen hebben voor de studieregeling en een overeengekomen verbod op nevenwerkzaamheden.

Per 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof. In het algemeen is het opnemen van ouderschapsverlof onbetaald. Dit gaat veranderen, ouderschapsverlof wordt straks deels betaald door het UWV.

Ingangsdatum nog onduidelijk

  • Er komt een nieuw soort VOG, alleen voor bepaalde kwetsbare functies waarvoor een hoge mate van integriteit vereist is. Dit is de VOG-politiegegevens.
  • Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging in verband met ziekte. Momenteel kun je als werkgever al een betaalde transitievergoeding gecompenseerd krijgen door het UWV ingeval een werknemer ontslagen wordt na 104 weken ziekte, ingeval je stopt met je onderneming vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of door het overlijden van de DGA. Hier komt in 2022 bij dat ook compensatie plaatsvindt als het bedrijf beëindigd wordt vanwege ziekte van de DGA.
  • De Wet op de Ondernemingsraad wordt zodanig aangepast dat ook flexkrachten bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.