AOW-werknemer per 1 juli nog aantrekkelijker

Gepubliceerd op: 6 februari 2023

Het in dienst nemen van een werknemer, welke reeds de AOW-leeftijd heeft bereikt, bespaart je als werkgever behoorlijk veel aan werkgeverslasten. Voor deze groep werknemers ben je bijvoorbeeld geen premie werknemersverzekeringen verschuldigd. Je kunt 6 tijdelijke contracten voor bepaalde tijd aanbieden met een gezamenlijk duur van maximaal 4 jaar. Bij ziekte gelden er een minder strenge re-integratieverplichtingen, er hoeft geen premie betaald te worden voor een pensioenregeling en bij ziekte geldt er slechts een loondoorbetaling van 13 weken.  

Deze laatste voorwaarde wordt per 1 juli 2023 aangepast. Vanaf die datum geldt er bij ziekte van de AOW-werknemer geen loondoorbetaling van 13 weken maar van slechts 6 weken.

Let wel op, er geldt een overgangsregeling welke bepaalt dat voor de AOW-werknemer die al voor 1 juli 2023 ziek was nog wel gewoon 13 weken het loon doorbetaald dient te worden. Voor ziektegevallen na 1 juli 2023 geldt de nieuwe termijn van 6 weken.

Mocht je voornemens zijn een AOW-werknemer aan te nemen dan kunnen wij je ondersteunen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst.

Andere artikelen