Anoniementarief corrigeren

Gepubliceerd op: 3 januari 2019

Wanneer de werkgever op de eerste werkdag van een werknemer niet beschikt over alle gegevens die nodig zijn voor de inhouding van de loonheffingen, moet het anoniementarief worden toegepast.

Gegevens

Het anoniementarief moet worden toegepast wanneer de werkgever:

  • de identiteit van de werknemer niet kan vaststellen;
  • van een in Nederland wonende werknemer geen adres (of alleen een postadres) kan vaststellen;
  • van een buiten Nederland wonende werknemer alleen een (tijdelijk) Nederlands adres heeft, maar niet het adres in het buitenland.

Voor het opgeven van deze gegevens aan de werkgever, kan gebruik worden gemaakt van het op de website van de Belastingdienst beschikbaar gestelde Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Maar een eigen sjabloon is ook toegestaan. De vastlegging van de door de werknemer aangereikte gegevens, moet uiteraard in de loonadministratie worden bewaard.

Anoniementarief

Het anoniementarief was lange tijd gelijk aan het tarief in de hoogste tariefschijf. Dat tarief is in 2019 verschuldigd over het loon boven € 68.508 en bedraagt: 51,75%. Het anoniementarief voor 2019 is echter hoger: 52%.

De hiervoor genoemde tarieven zijn de enkelvoudige tarieven. Wanneer de werknemer een netto loonbestanddeel ontvangt, moeten de loonheffingen worden afgedragen op basis van het gebruteerde tarief. Het normale tarief van 51,75% levert een gebruteerd tarief op van 107,2%. Het gebruteerde anoniementarief is 108,3%.

Wanneer het anoniementarief wordt toegepast, worden de loonheffingen over het volledige loon berekend tegen het tarief van 52%. En daarbij wordt geen rekening gehouden met de loonheffingskortingen. Voor de premies werknemersverzekeringen wordt geen rekening gehouden met het maximum premieloon.

Het gevolg voor de werknemer is dat een veel te hoog bedrag aan loonheffingen worden ingehouden. Uiteraard wordt dit later rechtgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer.
De werkgever betaalt mogelijk teveel premies werknemersverzekeringen.

Corrigeren

Zodra de gegevens van de werknemer wel compleet zijn, mogen de loonheffingen worden berekend op basis van de normale tarieven. Maar de te hoge inhouding over verstreken tijdvakken mag niet worden teruggedraaid. Dat mag alleen wanneer de gegevens wel op tijd zijn aangeleverd, maar niet meer konden worden verwerkt. De Belastingdienst schrijft dit in paragraaf 3.5 van de derde versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Boete

Het ten onrechte niet toepassen van het anoniementarief (of het ten onrechte corrigeren) kan de werkgever een boete opleveren. Deze verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. Omdat het een verzuimboete betreft, is er vaak weinig ander verweer tegen mogelijk, dan een poging om de hoogte van de boete enigszins te matigen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.