ANBI-status ingetrokken

Gepubliceerd op: 11 maart 2021

Recent zijn weer twee uitspraken gepubliceerd over stichtingen die hun ANBI-status zijn kwijtgeraakt.

ANBI

De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen met deze status genieten volledige vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting. De vrijstelling schenkbelasting geldt ook voor door de ANBI gedane giften.

Giften aan een instelling met de ANBI-status zijn voor de gever aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting. Let op: daarvoor geldt wel een drempel en een maximum (behalve wanneer sprake is van een periodieke gift).

Beheerstichting

Hof Den Haag bevestigt een uitspraak van de rechtbank dat een beheerstichting niet het algemeen belang behartigt. De Belastingdienst heeft de ANBI-status van deze stichting terecht ingetrokken.

De stichting verrichte activiteiten in de gezondheids- en ouderenzorg. Bij een herstructurering werden de operationele activiteiten ondergebracht in drie BV’s, waarvan de stichting alle aandelen hield.

De stichting werd op die manier een beheerstichting. Het Hof oordeelt dat de stichting zelf feitelijk de ANBI-werkzaamheden moet verrichten. Doordat deze activiteiten door de BV’s worden verricht, kwalificeert de stichting niet langer als ANBI.

Algemeen belang

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld over een stichting, die als doel heeft het vormen van een gemeenschap van aanhangers van een bepaalde levensbeschouwing.

De uitgaven van de stichting zien echter op de eigen bewoners van de woongemeenschap. Daarom dient de stichting niet het algemeen belang, maar het individuele belang van de eigen bewoners.

Daarnaast heeft de stichting gehandeld in strijd met de voorwaarden van het ANBI-regime door een bedrag van € 220.000 te vergoeden of schenken aan de oprichter.

De intrekking van de ANBI-status door de Belastingdienst eind 2018, terugwerkend tot 1 januari 2012, acht de rechtbank correct.

Vennootschapsbelasting

Uit het gehouden boekenonderzoek concludeert de Belastingdienst tevens dat de stichting belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De stichting neemt met haar activiteiten deel aan het economisch verkeer. En er is in diverse jaren een overschot (winst behaald).

De rechtbank bekrachtigt dan ook de door de Belastingdienst aan de stichting opgelegde navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting.

Vrijwilligers

Dat de werkzaamheden van de stichting onder andere door vrijwilligers worden verricht, doet aan de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting niet af. De uitspraak vermeldt niet in hoeverre bij de berekening van de winsten rekening is gehouden met de mogelijkheid van de aftrek van fictieve arbeidskosten van de vrijwilligers. Mogelijk kan de stichting deze aftrek niet onderbouwen.

Indien aan de vrijwilligers vergoedingen zijn betaald in het kader van de vrijwilligersregeling, kan het intrekken van de ANBI-status ook tot gevolg hebben dat die regeling niet kan worden toegepast. De voormalige ANBI kan dan ook nog met naheffingen loonbelasting worden geconfronteerd.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.