Alleen zakelijke kosten zijn aftrekbaar

Gepubliceerd op: 28 april 2020

Genieters van resultaat uit overige werkzaamheden (row) mogen de aan deze inkomsten toerekenbare kosten aftrekken. Maar deze kosten moeten wel in voldoende zakelijke verband staan tot de opbrengsten.

Inkomen uit pgb

De ouder van een gehandicapte zoon leverde aan deze zoon zorg. Voor deze zorg ontving de zoon een persoonsgebonden budget (pgb). Uit het pgb mag onder andere ook de dagbesteding van de gehandicapte zoon worden verzorgd.

De verzorgende ouder moet de inkomsten uit het pgb in de aangifte inkomstenbelasting verwerken als resultaat uit overige werkzaamheden (row).

Kosten

Zoals gezegd, is er recht op aftrek van kosten. Maar alleen van die kosten die in een voldoende zakelijk verband staan tot de opbrengsten.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde onlangs dat dit niet geldt voor de kosten van vliegtickets, vakanties, huisvesting, telefoon en internet, auto, belastingen verzekeringen en levensonderhoud. Volgens de Rechtbank is het pgb niet toegekend voor deze materiële zaken. Daarom staan deze kosten niet in voldoende verband tot de door de ouder verrichte werkzaamheden.

Andere artikelen