Alleen dit jaar kunnen grootouders nog jubelen

Gepubliceerd op: 28 augustus 2023

Alleen dit jaar is het nog mogelijk om een verhoogd bedrag vrij van schenkbelasting aan de kleinkinderen te schenken ten behoeve van de aankoop van een eigen woning.

Het blijft voor jongeren lastig een woning aan te kopen. Hoe fijn is het om als grootouder een handje te kunnen helpen?

Dit jaar is de zogenaamde ‘’jubelton’’ verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Vanaf 2024 wordt de verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting volledig afgeschaft en kunnen grootouders slechts een klein bedrag belastingvrij aan hun kleinkinderen schenken (€ 2.418 in 2023).

Voorwaarden

Voorwaarde voor de vrijstelling is dat het kleinkind tussen de 18 en 40 jaar oud is op het moment van de schenking. Het bedrag van de schenking dient in 2023 te worden voldaan, maar het kleinkind heeft vervolgens nog twee jaar de tijd om het geld te besteden aan het aankopen van een woning. De kleinkinderen kunnen het geld overigens ook gebruiken voor een verbouwing of voor de aflossing van een bestaande hypotheeklening op de eigen woning. Uiterlijk 1 maart 2024 dient een aangifte schenkbelasting te worden gedaan waarin een beroep wordt gedaan op de verhoogde vrijstelling.

Is er vorig jaar al een schenking gedaan ten behoeve van de eigen woning waarbij niet het volledige bedrag van de vrijstelling is geschonken? Dan is er de mogelijkheid om de schenking aan te vullen. Lees hierover meer in ons artikel: Schenking aanvullen?

Andere artikelen