Alimentatie ex-samenwoners

Gepubliceerd op: 27 juli 2015

20150727_alimentatie_ex-samenwoners_VWGNijhof

De fiscale gevolgen van alimentatie tussen ex-echtgenoten (inclusief ex-geregistreerd partners) zijn duidelijk in de wet geregeld. De partner die alimentatie betaalt, trekt die voor de inkomstenbelasting af. En bij de partner die alimentatie ontvangt, wordt die met inkomstenbelasting belast. Aangezien de alimentatieverplichting voortvloeit uit het familierecht, is geen sprake van een met schenkbelasting te belasten schenking.

Onderhoudsuitkeringen die worden overeengekomen inzake de beëindiging van langdurige samenwoning, worden hetzelfde behandeld, voor zover ze berusten op een dringende morele verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van de ex-partner/een natuurlijk verbintenis. Of dat het geval is, moet worden beoordeeld aan de hand van de op het moment van de toekenning van de alimentatie bestaande maatschappelijk opvattingen. In een recente brief keurt Staatssecretaris van Financiën Wiebes uit praktische overwegingen goed dat voor de fiscaal aanvaardbare hoogte van onderhoudsuitkeringen zowel voor de inkomsten- als de schenkbelasting wordt aangesloten bij de zogeheten Tremanormen. Dat zijn de normen die de rechtbanken hanteren bij het vaststellen van alimentatieverplichtingen. Voor zover de tussen ex-samenwoners overeengekomen onderhoudsuitkering de Tremanormen niet overschrijdt, wordt deze uitkering geacht te strekken tot het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Andere artikelen