Afwaardering niet bewezen

Gepubliceerd op: 17 augustus 2021

Aftrekposten moeten goed worden onderbouwd, ook wanneer ze onderdeel zijn van de winst uit onderneming. Dat ging niet goed in een viertal zaken waarin de Rechtbank Zeeland-West-Brabant recent besliste.

Afwaardering

De zaken betreffen een VOF met 4 vennoten. In 2016 realiseert de VOF een winst van € 224.262. De vennoten brengen daarop een buitengewone last in mindering van € 363.123, waardoor de winst wordt omgebogen naar een verlies.

Deze aftrekpost betreft een herwaardering van de voorraad (€ 226.336) en een afwaardering van debiteuren (€ 136.790).

Onderbouwing

De voorraad was tot 2016 schattenderwijs bepaald. Ter onderbouwing van de afwaardering verstrekte de VOF een lijst, waarop per product de afwaardering stond vermeld. De rechtbank oordeelt dat deze lijst erg summier is. Tevens zijn de op de lijst vermelde afwaarderingen niet onderbouwd.

De afwaardering van de debiteuren heeft de VOF gebaseerd op een inschatting van de kans dat de vorderingen nog betaald zouden worden. Deze inschatting is gebaseerd op de onderlinge verstandhouding tussen de VOF en de betreffende debiteuren.

De rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst beide aftrekposten terecht heeft geweigerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.