Aftrekbeperking en CAO-vergoedingen

Gepubliceerd op: 30 april 2021

Niet alle zakelijk kosten zijn volledig aftrekbaar van de winst. Hoe werken deze aftrekbeperkingen bij daggeldvergoedingen die een werkgever op grond van de CAO is verschuldigd?

Niet aftrekbaar

Niet aftrekbaar van de winst zijn (onder andere) alle kosten die verband houden met het voeren van een zekere staat en met voor representatieve doeleinden gebruikte vaartuigen.
Daarnaast zijn bijna alle geldboeten en andere kosten in verband met misdrijven niet aftrekbaar.

Beperkt aftrekbaar

Voor 80% (in de inkomstenbelasting) of voor 73,5% (in de vennootschapsbelasting) zijn aftrekbaar van de winst de kosten, die betrekking hebben op:

  • voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatie;
  • congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Deze percentages gelden wanneer je er voor kiest om op basis van de werkelijke kosten te corrigeren. Doe je dat niet, dan is in de inkomstenbelasting € 4.700 aan kosten niet aftrekbaar. In de vennootschapsbelasting is dit het hoogste van 0,4% van de totale loonsom of € 4.700.

Loon

Loonkosten zijn uiteraard volledig aftrekbaar. Dat geldt ook voor de hiervoor genoemde beperkt aftrekbare kosten, wanneer die tot het loon van de werknemer zijn gerekend. Aan Hof Amsterdam is de vraag voorgelegd hoe ten aanzien van daggeldvergoedingen moet worden omgegaan met de aftrekbeperking.

De zaak betreft een transportbedrijf, met een loonsom van ruim € 24 miljoen. De aftrekbeperking van 0,4% komt dan op ongeveer € 96.000. De transporteur wil de aftrekbeperking toepassen op de daadwerkelijke gemengde kosten. Daarbij laat hij de aan de chauffeurs betaalde daggeldvergoedingen buiten beschouwing. Deze vergoedingen moeten op grond van de CAO aan de chauffeurs worden uitbetaald. Ze zijn bedoeld ter dekking van de kosten die de chauffeurs onderweg maken voor maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen.

De transporteur heeft de daggeldvergoedingen voor de heffing van loonbelasting aangewezen als eindheffingsloon. Dat betekent dat de vergoedingen gericht zijn vrijgesteld. Ze vallen, op grond van een goedkeuring, onder de vrijstelling voor kosten voor “tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking“. Zie ook ons artikel Verblijfkostenvergoedingen transportsector

Het Hof beslist dat de vergoedingen alleen niet onder de beperking voor de aftrek van kosten vallen indien ze daadwerkelijk met loonbelasting zijn belast. Door de toepassing van de gerichte vrijstelling is dat niet het geval.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.