Aftrekbare zorgkosten

Gepubliceerd op: 9 maart 2015

20150309_eerstehulpzorgkosten_VWGNijhof

De waarschijnlijk in de afgelopen jaren meest ingeperkte aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting betreft de aftrek van zorgkosten. Wat is er in de aangifte 2014 op dat terrein nog mogelijk?

De volgende uitgaven wegens ziekte of invaliditeit kunt u nog aftrekken:

 • genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van:
  • ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;
  • uitgaven voor in-vitrofertilisatie voor een vrouw die ten tijde van de behandeling 43 jaar of ouder is
  • uitgaven voor de eerste twee in-vitrofertilisatiebehandelingen indien meer dan één embryo;
 • vervoer;
 • farmaceutische hulpmiddelen (mits verstrekt op voorschrift van een arts);
 • andere hulpmiddelen, met uitzondering van:
  • brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen;
  • scootmobielen;
  • rolstoelen
  • aanpassingen aan, in of om een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan;
  • uitgaven voor een elleboogkruk, een gipssteun, een looprek, een okselkruk, een onderarmschaalkruk, een rollator of een loophulp met drie of vier poten;
 • extra gezinshulp;
 • extra kosten van op medisch voorschrift gehouden dieet;
  deze aftrek geschiedt op basis van in een tabel opgenomen forfaitaire bedragen;
 • extra kleding en beddengoed;
  deze uitgaven worden in aanmerking genomen voor een bedrag van € 310, behalve als blijkt dat de uitgaven meer bedragen dan € 620, in welk geval een bedrag van € 775 in aanmerking wordt genomen;
 • reizen in verband met bezoek van:
  • wegens ziekte of invaliditeit;
  • langer dan één maand verpleegde personen;
  • met wie de bezoeker bij aanvang van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding voerde;
  • indien de afstand enkele reis meer beloop van 10 kilometer en;
  • gemaximeerd op € 0,19 per kilometer wanneer wordt gereisd per auto (niet zijnde een taxi).

Belangrijke voorwaarde om te komen tot aftrek van specifieke zorgkosten is dat de kosten op u moeten drukken. Dat betekent dat de kosten niet op de een of andere wijze aan u mogen worden vergoed, bijvoorbeeld door uw (zorg)verzekeraar of door uw werkgever of wanneer u de kosten op een derde zou kunnen worden verhalen (bijvoorbeeld bij een ongeval).

Niet aftrekbaar zijn alle zorgkosten die vallen onder het wettelijk vastgestelde basispakket van de zorgverzekering. Ook de kosten die u zelf moet betalen binnen het verplicht of vrijwillig eigen risico van de zorgverzekering mogen niet worden afgetrokken.

De bewijslast voor afgetrokken specifieke zorgkosten rust nadrukkelijk op de belastingplichtige. Het is dan ook zaak dat u betreffende deze kosten alle rekeningen, kwitanties en dergelijke zorgvuldig gedurende 5 jaar bewaart.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.