Aftrek scholingsuitgaven in 2020 afgeschaft

Gepubliceerd op: 2 oktober 2018

De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wordt, zoals het er nu naar uitziet, per 1 januari 2020 afgeschaft. Wat komt er voor in de plaats?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

In een brief aan de Kamer schrijft het Kabinet dat zal worden ingezet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Daarbij zorgt de overheid voor de randvoorwaarden. Iedere Nederlander is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar permanente ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden moeten zelf pro-actief hun vaardigheden op peil houden. Ze moeten investeren in kansen en ontwikkelingen en bijdragen aan een positieve leercultuur.

Leerrekeningen

Het Kabinet wil leerrekeningen in het leven roepen. Dat kunnen individuele leerrekeningen zijn, die iedere Nederlander naar eigen inzicht kan aanwenden voor zijn of haar scholing en ontwikkeling. Deze leerrekeningen kunnen worden gevoed door de werkgever.

Daarnaast komen collectieve leerrekeningen. Dit zijn leer- en ontwikkelbudgetten, die worden gefinancierd vanuit CAO’s of uit publieke middelen. Het budget daarvoor komt onder andere uit de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Het Kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is om een digitaal overzicht te ontwikkelen van de individuele scholingsmogelijkheden van elke Nederlander. Op termijn moeten aan dit overzicht de bijpassende financiële tegemoetkomingen worden gekoppeld. Dan kan iedereen via zijn of haar eigen webportaal zien welke opleidingsmogelijkheden nog voor hem of haar open staan.

Fiscaal

Stortingen door de werkgever op een individuele of collectieve leerrekening worden (nog) niet aangemerkt als loon. Uiteraard zal dit wel afhankelijk zijn van de concrete vormgeving van de leerrekening.

Zodra het tegoed op de leerrekening wordt gebruikt, is wel sprake van loon. Daarop kan de gerichte vrijstelling voor studiekosten van toepassing zijn. Dat is een reeds bestaande gerichte vrijstelling. Deze vrijstelling betreft het vergoeden of verstrekken van kosten in het kader van het:

  • onderhoud en/of de verbetering van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervulling van de dienstbetrekking (het onderhouden van bestaande kennis en vaardigheden);
  • volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning (het verwerven van nieuwe kennis), waaronder niet begrepen de kosten in verband met de werk- en studeerruimte, alsmede reiskosten boven € 0,19 per kilometer;

Het is de bedoeling dat de werknemer de leerrekening aan het einde van een dienstverband mee kan nemen naar de nieuwe werkgever. Uiteraard wordt deze overdracht dan niet belast met loonbelasting.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.