Aftrek uitgaven monumentenpand wordt afgeschaft

Gepubliceerd op: 23 september 2016

aftrek monumentenpand vwgnijhof

Het wetgevingsproces heeft dit artikel achterhaald. Zie ons artikel Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft.

 

De inkomstenbelasting kent op dit moment een regeling voor de aftrek van de kosten voor het onderhoud aan een monumentenpand. Uiteraard geldt deze aftrek alleen voor een monumentenpand waarvan een particulier de eigenaar is.

Monumentenpand

Er dient sprake te zijn van een pand dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister als bedoel in artikel 3.3 van de Erfgoedwet. Het moet gaan om kosten die zijn gemaakt om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden. Het kan hier zowel de eigen woning betreffen als een woning die is ondergebracht in box 3.

Aftrek

De regeling houdt in dat 80% van de drukkende onderhoudskosten door de belastingplichtige als persoonsgebonden aftrek in aftrek mogen worden gebracht. Deze aftrekpost kan tegen het geldende belastingtarief (van maximaal 52%) in aftrek worden gebracht.

In het wetsvoorstel Wet Fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (niet in de Belastingplannen 2017) wordt deze regeling per 1 januari 2017 afgeschaft. De redenen daarvoor zijn dat de overheid meer invloed wil op de kosten waar zij aan bijdraagt. Daarnaast betreft het een maatregel met het oog op de vereenvoudiging van het belastingstelsel.

Overgangsregeling

Het wetsvoorstel kondigt een niet-fiscale overgangsregeling aan voor de jaren 2017 en 2018. Hierover wordt in oktober 2016 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Over de inhoud van deze overgangsregeling wordt in het wetsvoorstel nog niets bekend gemaakt.

Deze overgangsregeling wordt onderdeel van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Met ingang van 1 januari 2019 zal het met de overgangsregeling gemoeide budget van € 32 miljoen structureel worden ingezet. Die inzet zal plaatsvinden binnen een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg.

Advies

Mocht u van plan zijn om op korte termijn nog werkzaamheden aan uw monumentenpand te laten uitvoeren, dan kan het verstandig zijn om dat nog dit jaar te doen en de ermee gemoeide kosten ook nog dit jaar te betalen. Of dat zinvol is, hangt natuurlijk mede af hoe de overgangsregeling er uit gaat zien. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten houden.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.