Afscherming adres in Handelsregister: meer mogelijkheden!

Gepubliceerd op: 15 april 2022

Op 12 april 2022 heeft de Kamer van Koophandel op haar website een artikel gepubliceerd waaruit valt af te leiden dat de mogelijkheden tot het afschermen van het adres is het handelsregister worden verruimd. Reden voor de verruiming zouden zorgen over privacy en veiligheid zijn.

Huidig beleid

Jarenlang waren de zakelijke adressen en de woonadressen van ondernemers zichtbaar in het handelsregister. Sinds het begin van dit jaar heeft de Kamer van Koophandel een wijziging doorgevoerd, waardoor alleen nog de zakelijke adressen zichtbaar zijn. Voor veel ondernemers is het zakelijke adres gelijk aan het woonadres en is het woonadres dus nog steeds zichtbaar in het register. Hierdoor kan de privacy en de veiligheid van ondernemer in het gedrang komen.

Nieuw beleid

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving heeft Kamer van Koophandel de mogelijkheden voor afscherming van het adres in het Handelsregister verruimd. De Kamer van Koophandel schermt adressen in het register nu op verzoek af wanneer ondernemers worden bedreigd of wanneer zij zich bedreigd voelen. Voorheen diende een ondernemer middels een proces-verbaal aan te tonen dat hij bedreigd werd. Dit is nu niet meer nodig. Zodra een ondernemer een verzoek indient, wordt het adres direct afgeschermd. Vervolgens gaat de Kamer van Koophandel met de betreffende ondernemer kijken naar een lange termijn oplossing.

Helaas geldt deze aanpassing slechts voor een eenmanszaak, vof, cv, maatschap, vereniging of stichting. Vanwege Europese wetgeving geldt dit niet voor BV’s en NV’s.

Afscherming persoonsgegevens

Het afschermen van persoonsgegevens is al geruime tijd een onderwerp van discussie. Ook met betrekking tot het UBO-register speelt deze discussie. Er bestaat twijfel over de rechtsgeldigheid van het register, en dan met name met betrekking tot het openbare karakter. Zo zijn wij allen in afwachting van het arrest van het HvJ EU (zaak C-601/20). Meer informatie hierover? Lees dan: UBO-deadline niet gehaald boete of taakstraf.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.