Besluit afschaffen eigen beheerpensioen uitgesteld

Gepubliceerd op: 20 december 2016

20161221_einde_pensioen_eigen_beheer_peb_vwgnijhof

Op 20 december 2016 stond in de Eerste Kamer de stemming gepland over de afschaffing van het eigen beheerpensioen. Dit betreft het wetsvoorstel Wet Uitfasering Pensioen in eigen Beheer. De inhoud van dit wetsvoorstel lichtten wij toe in onze notitie Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de Senaat echter in een ijlbrief verzocht om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen. Dit voorstel is aanvaard.

Maas in de nieuwe wet

De reden voor het verzoek van Wiebes is een onder andere in een artikel in De Telegraaf met de titel Pensioenstrop dreigt voor Wiebes bij wetsvoorstel dga’s gesignaleerde maas in de nieuwe wet.

Bij de omzetting van het eigen beheerpensioen in een oudedagsverplichting zou de complete toekomstige op de pensioenaanspraak rustende indexeringslast ten laste van de winst gebracht kunnen worden. Deze aftrekpost in de vennootschapsbelasting (die per B.V. op zou kunnen lopen tot € 150.000 of meer) zou een strop voor de overheid van naar schatting € 5 miljard kunnen betekenen.

Kerst

20 december is voor de Eerste Kamer de laatste vergaderdag van 2016. (Pensioen)adviseurs en hun klanten kunnen nu dan ook rustig kerst gaan vieren.

Wiebes kondigt aan dat hij een novelle voorbereidt. Dat is een aanvulling op het bestaande wetsvoorstel. Die novelle moet dan de normale gang van een wetsvoorstel volgen. Dat betekent dat eerst de Tweede Kamer er een besluit over moet nemen. Daarna kan de novelle met het oorspronkelijke wetsvoorstel in de Eerste Kamer in stemming worden gebracht.

Wetsvoorstel en novelle kunnen vervolgens gelijktijdig in werking treden. De nieuwe ingangsdatum is uiteraard nog niet bekend. En het is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat de hele uitfasering van het eigen beheerpensioen nu uiteindelijk toch niet doorgaat.

Andere maatregelen eigen beheerpensioen

Het wetsvoorstel bevat nog een viertal andere maatregelen, waarvan Wiebes belooft om ze terugwerkend tot 1 januari 2017 in te laten gaan:

  • afschaffing van de 100%-grens;
  • afschaffing doorwerkvereiste;
  • nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen;
  • beleggingsondernemer als toegelaten aanbieder voor lijfrenteproducten.

Rest belastingplannen 2017

De overige wetsvoorstellen uit de belastingplannen 2017 zijn op 20 december 2016 wel door de Eerste Kamer aangenomen (met uitzondering van het al in de Tweede kamer gestrande wetsvoorstel over de afschaffing van de aftrek voor monumentenpanden en voor scholingsuitgaven).

De maatregelen in deze voorstellen worden derhalve op de daarvoor voorziene momenten (in het algemeen is dat 1 januari 2017) van kracht.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.