Afkoop lijfrente te zwaar belast?

Gepubliceerd op: 6 oktober 2015

20151006_lijfrente_afkoop_VWGNijhof

Als u in 2010 of een later jaar uw lijfrenteverzekering (of lijfrentespaarproduct) heeft afgekocht, heeft u mogelijk teveel inkomstenbelasting betaald. Belast was namelijk het hoogste bedrag van de afkoopsom of het totaal van de in het verleden afgetrokken lijfrentepremies. Door de in de laatste jaren vaak tegenvallende rendementen komt het geregeld voor dat de afkoopsom lager is dan het totaal van de afgetrokken premies. U heeft dan belasting betaald over een hoger bedrag dan u daadwerkelijk uit het product heeft ontvangen.

In een besluit van 3 september 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op een wetswijziging, goedgekeurd dat de hiervoor beschreven minimumwaarderingsregel niet meer wordt toegepast. Dat betekent dat het bedrag van de daadwerkelijke afkoopsom wordt belast. Als de aanslag inkomstenbelasting over het jaar van de afkoop al definitief is opgelegd, kan de Belastingdienst om ambtshalve vermindering worden verzocht. Bij afkoop in 2010 moet het verzoek om vermindering uiterlijk 31 december 2015 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.