Afkoop lijfrente te zwaar belast?

20151006_lijfrente_afkoop_VWGNijhof

Als u in 2010 of een later jaar uw lijfrenteverzekering (of lijfrentespaarproduct) heeft afgekocht, heeft u mogelijk teveel inkomstenbelasting betaald. Belast was namelijk het hoogste bedrag van de afkoopsom of het totaal van de in het verleden afgetrokken lijfrentepremies. Door de in de laatste jaren vaak tegenvallende rendementen komt het geregeld voor dat de afkoopsom lager is dan het totaal van de afgetrokken premies. U heeft dan belasting betaald over een hoger bedrag dan u daadwerkelijk uit het product heeft ontvangen.

In een besluit van 3 september 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op een wetswijziging, goedgekeurd dat de hiervoor beschreven minimumwaarderingsregel niet meer wordt toegepast. Dat betekent dat het bedrag van de daadwerkelijke afkoopsom wordt belast. Als de aanslag inkomstenbelasting over het jaar van de afkoop al definitief is opgelegd, kan de Belastingdienst om ambtshalve vermindering worden verzocht. Bij afkoop in 2010 moet het verzoek om vermindering uiterlijk 31 december 2015 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Andere artikelen

Afbetaling coronaschulden

Met ingang van oktober 2022 moeten ondernemers hun coronaschulden aflossen aan de Belastingdienst. We zetten de regels die daarbij gelden voor je...

Restwaarde leasefiets

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeuring gegeven voor de bepaling van de restwaarde van een “leasefiets”.

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...