Afdrachtvermindering S&O en subsidieregeling praktijkleren

Gepubliceerd op: 12 januari 2015

20150112_vergrootglas speur_VWGNijhof

Speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

De afdrachtvermindering S&O bedraagt 35% (2014: idem) tot een loonbedrag van € 250.000 (2014: idem) en 14% (2014: idem) over het loon daarboven. De maximale afdrachtvermindering bedraagt € 14 miljoen (2014: idem). Een niet benut deel van de afdrachtvermindering kan worden verrekend met tijdvakken in het kalenderjaar die buiten de periode vallen waarop de S&O-verklaring betrekking heeft.
Met ingang van 2015 geldt de afdrachtvermindering S&O niet meer voor contractonderzoek. Publieke instellingen als academische ziekenhuizen en universiteiten hebben daardoor geen recht meer op de afdrachtvermindering als zij in opdracht van bedrijven S&O-werk uitvoeren.

Onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft. In plaats daarvan is de subsidieregeling praktijkleren gekomen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag wordt gedaan door de werkgever. De werkgever ontvangt de subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. De werkgever hoeft niet een volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen. De regeling geldt voor de volgende categorieën:

  • Vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen;
  • Mbo-leerlingen die deelnemen aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • Hbo-studenten die een technische opleiding volgen die bestaat uit een combinatie van leren en werken;
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

Andere artikelen