Actiepuntje, als je leent van je eigen BV

Gepubliceerd op: 26 mei 2023

Op 31 december 2023 valt voor de eerste keer het “mes” in het kader van de regeling inzake excessief lenen door de DGA.

Actie?

Dat betekent dat je nog ruim een half jaar hebt om, indien gewenst, maatregelen te nemen om de aanmerkelijk belangheffing over het bovenmatige deel van je schulden aan de BV(‘s) te voorkomen. Dat klinkt kort, maar mogelijk neemt het uitwerken van de gewenste maatregelen enige tijd in beslag. Reden genoeg om voor de zomer(vakantie) nog even te (laten) checken of actie gewenst is.

Drempel

Je hebt van de heffing geen last wanneer het totaal van je schulden aan je eigen BV(‘s) minder bedraagt dan de drempel. Je schulden aan de BV(‘s) worden in dit kader niet gesaldeerd met je vorderingen op de BV(‘s). De drempel is € 700.000 (voor fiscaal partners geldt niet het dubbele) + de eigen woningschuld. Alleen de eigen woningschuld die volledig voldoet aan de criteria om de verschuldigde rente als eigen woningrente in box 1 af te trekken, kwalificeert als eigen woningschuld. Voor eigen woningschulden die zijn aangegaan ná 31 december 2022 geldt als aanvullende eis dat de schuld moet zijn gedekt met een zakelijk recht van hypotheek op de eigen woning.

Boven de drempel

Wanneer je schulden de drempel overschrijden, heb je de keuze tussen wel of geen actie ondernemen.

Als je geen actie onderneemt, bent je op grond van je aangifte over 2023 de belasting over het fictief reguliere voordeel uit aanmerkelijk belang verschuldigd (vraag de Belastingdienst ter voorkoming van belastingrente tijdig om een voorlopige aanslag), maar de schuld/vordering blijft ongewijzigd in stand (ook fisaal).

Welke acties je kunt ondernemen, hangt af van je persoonlijke situatie. Je kunt de schulden (deels) aflossen met door de BV uit te keren dividend (over het dividend betaal je dan aanmerkelijk belangheffing). Of je draagt roerende (bijvoorbeeld effecten) of onroerende zaken over aan de BV.

Op een rijtje

Het begin van de zomer is een mooi moment om je positie ten aanzien van het excessief lenen op een rijtje te zetten en af te wegen hoe je hiermee omgaat. Er is dan nog voldoende tijd om eventuele maatregelen vóór 1 januari 2024 te effectueren.

Let ook op nieuwe handelingen die je tot en met 31 december 2023 verricht. Als daarbij een schuld aan je eigen BV(‘s) ontstaat, kan dat de heffing inzake het excessief lenen als gevolg hebben.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.