Aanvraag NOW intrekken: vóór 15 februari 2021

Gepubliceerd op: 5 februari 2021

Minister Koolmees heeft de regels voor het intrekken van NOW-aanvragen aangepast. De aanvraag voor NOW in de derde tranche moet, als dat gewenst is, vóór 15 februari 2021 zijn ingetrokken.

NOW

De Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) komt ondernemers, die zijn getroffen door de coronacrisis, tegemoet in hun loonkosten. De derde tranche van de NOW betreft de subsidieperiode oktober, november en december 2020.

Aanvragen voor deze tranche van de NOW moesten uiterlijk 27 december 2020 zijn ingediend. De aanvragen voor de vierde tranche van de NOW kunnen vanaf 15 februari 2021 (tot 14 maart 2021) worden ingediend bij het UWV.

Aanvraag intrekken

Het is mogelijk om een NOW-aanvraag in te trekken. Het belang van het intrekken van de aanvraag voor de derde tranche kan zijn dat dan voor de vierde tranche de omzetperiode opnieuw gekozen mag worden.
Maar dit geldt voor de vierde tranche alleen indien de aanvraag voor de derde tranche vóór 15 februari 2021 is ingetrokken. Later ingediende intrekkingsverzoeken worden door het UWV afgewezen.

De omzetperiode is de periode van 3 maanden waarvan de omzet wordt vergeleken met 1/4e van de jaaromzet in 2019. Wanneer daar een omzetverlies uit blijkt van minstens 20% kan de NOW-subsidie worden aangevraagd. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de omvang van het omzetverlies.

Of het interessant is om een aanvraag voor NOW-subsidie in te trekken, is een kwestie van rekenen. Maar deels ook een inschatting van het verloop van de crisis.

Geen subsidie

Het gevolg van het intrekken van de NOW-aanvraag is uiteraard dat een eventueel ontvangen voorschot volledig moet worden terugbetaald.

Ondernemers, die op enig moment willen afzien van aangevraagde NOW-subsidie en hun aanvraag niet op tijd hebben ingetrokken, kunnen:

  • bij hun verzoek om vaststelling van de subsidie verzoeken die op nihil vast te stellen;
  • geen verzoek om vaststelling doen (de subsidie wordt dan uiteindelijk op nihil vastgesteld).

In beide gevallen hoeft de ondernemer geen accountants- of derdenverklaring af te laten geven. Maar de omzetperiode van de volgende tranche van de NOW moet dan nog steeds aansluiten bij de tranche waarvan de subsidie op nihil is vastgesteld.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.