Aanpassing regels BOSA 2020

Gepubliceerd op: 24 oktober 2019

De Minister van Medische zorg heeft de wijzigingen in de Regeling BOSA voor 2020 bekend gemaakt. Op grond van de BOSA kunnen amateursportinstellingen subsidie aanvragen ter compensatie van het vervallen van de aftrek van BTW. BOSA staat voor Stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties.

Lagere subsidie

De subsidie bestaat uit twee onderdelen. De algemene subsidie, die dient ter compensatie van de per 1 januari 2019 vervallen mogelijkheid van BTW-aftrek, bedraagt: 20%. Dit wijzigt niet.

Voor maatregelen in het kader van energiebesparing, toegankelijkheid en circulair kan een aanvullende subsidie worden verkregen. Deze aanvullende subsidie wordt verlaagd van 15% naar 10%. De maximale subsidie bedraagt daarmee in 2020: 30% (2019: 35%).

De regeling bepaalt nog explicieter dat bestedingen die door de gemeente in een aanvraag SPUK worden meegenomen, in het geheel niet meer voor BOSA in aanmerking komen.

Maatregelen circulair

De aanvullende subsidie van 10% (2019: 15%) kan uitsluitend worden verkregen wanneer wordt geinvesteerd in maatregelen, die worden opgesomd in een bijlage bij de Regeling BOSA. Op basis van in 2019 opgedane ervaringen en naar aanleiding van de ontwikkelingen in de techniek zijn maatregelen van de lijst verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd.

Sportinstellingen die overwegen om te investeren in zaken uit de voor 2019 geldende lijst, doen er verstandig aan na te gaan of deze maatregelen ook op de lijst voor 2020 staan. Zo niet, dan kan het verstandig zijn om de investering nog in 2019 te laten plaatsvinden.

Aan de lijst is één categorie toegevoegd: maatregelen circulair. In deze categorie zitten vooralsnog: hergebruikt infillzand, kunststof slagplanken, schoonloopvoorzieningen en gerecyclede sportvloeren in sporthallen. Randvoorwaarde bij elk van deze investeringen is dat ze zijn gemaakt van gerecyclede materialen.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.