Aangifte schenkbelasting al ingediend?

Gepubliceerd op: 9 februari 2022

De deadline voor het indienen van aangiften schenkbelasting nadert voor schenkingen die je hebt ontvangen in 2021: 28 februari 2022.

Vrijstelling

Aangifte schenkbelasting doen hoeft toch niet wanneer de schenking is vrijgesteld?
Dat ligt er aan!
Als de schenking valt binnen de reguliere vrijstelling voor verkrijgingen door kinderen of de vrijstelling voor overige verkrijgers, hoef je inderdaad geen aangifte schenkbelasting te doen. Op de andere vrijstellingen moet je expliciet een beroep doen en dat doe je door middel van de aangifte schenkbelasting.

De reguliere vrijstelling voor kinderen bedraagt in 2021 € 6.604 en de vrijstelling voor overige verkrijgers kwam in 2021 op € 3.244. Beide vrijstellingen waren in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd. De vrijstellingen voor 2022 zijn € 5.677 en € 2.274.

De vrijstellingen waarop je in de aangifte schenkbelasting expliciet een beroep moet doen zijn:

  • de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar € 26.881 (indien bestemd voor de betaling van de kosten een studie € 55.996);
  • wanneer de schenking, aan een begiftigde tussen 18 en 40 jaar, wordt besteed aan de fiscale eigen woning (“jubelton”) eenmalig: € 105.302 (let op: deze vrijstelling kent diverse voorwaarden);
  • de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: ondernemingsvermogen tot € 1.119.845 is voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld; het ondernemingsvermogen boven € 1.119.845 is voor 83% voorwaardelijk vrijgesteld (let op: deze vrijstelling kent diverse voorwaarden).

Mee informatie over de vrijstellingen vind je in onze factsheet Vrijstellingen schenkbelasting.

Uitstel

De formele eis is dat je, als de Belastingdienst je niet een uitnodiging tot het doen van aangifte schenkbelasting heeft gestuurd, de Belastingdienst binnen 2 weken na 28 februari 2022 om een dergelijke uitnodiging verzoekt.

Dit formele proces lijkt inmiddels in de praktijk een beetje achterhaald. Veel eenvoudiger is het namelijk om de aangifte, zonder dat je daarvoor eerst van de Belastingdienst een uitnodiging ontvangt, uiterlijk op 28 februari 2022 in te dienen. Digitaal via MijnBelastingdienst, op papier met het daarvoor door de Belastingdienst beschikbaar gestelde formulier of met de software van je belastingadviseur.

Heb je een uitnodiging voor het doen van aangifte schenkbelasting ontvangen, maar lukt het niet om die binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn in te dienen, dan kun je om uitstel vragen. Dat kan online of met een formulier. Je krijgt dan 5 maanden extra om de aangifte in te dienen. Zorg wel dat je verzoek is ingediend voordat de op de uitnodiging vermelde inlevertermijn is verstreken. Langer uitstel is mogelijk, maar daar moet je dan opnieuw om verzoeken en de Belastingdienst vraagt dan om de redenen van je verzoek.

Betalen

Als de schenking die je hebt ontvangen hoger is dan de vrijstelling, moet je schenkbelasting betalen. Dat hoeft niet direct bij het indienen van de aangifte. De Belastingdienst legt hiervoor een (of meer) aanslag(en) schenkbelasting op.

Meer informatie over het doen van aangifte schenkbelasting vind je in onze factsheet Aangifte schenkbelasting.

Andere artikelen