Aangifte IB 2022 doen

Gepubliceerd op: 13 januari 2023

Een nieuw jaar betekent een nieuwe aangifte inkomstenbelasting (IB). In 2023 doen we de aangifte IB over 2022.

Jaaropgaven en -overzichten

Werkgevers, uitkeringsinstanties, banken en andere financiële instellingen zijn druk doende met het maken en verzenden van de jaaropgaven en -overzichten. Wij hebben deze informatie nodig om je aangifte inkomstenbelasting samen te kunnen stellen. Veel instellingen reiken de jaaropgaven en -overzichten digitaal aan. Je kunt ze in dezelfde vorm aan ons doorsturen, zodat wij de informatie eenvoudig in ons digitale dossier kunnen opbergen. Maar als je de informatie liever op papier aanreikt, is dat uiteraard ook geen probleem.

Vooraf Ingevulde aangifte (VIA)

Vanaf 1 maart 2023 stelt de Belastingdienst de gegevens beschikbaar van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) van 2022. Als je ons daarvoor gemachtigd hebt, halen wij deze gegevens elektronisch op bij de Belastingdienst. Wij vergelijken deze gegevens met de van jou ontvangen jaaropgaven en -overzichten om te komen tot een juiste en volledige aangifte.

VIA-machtigingen zijn doorlopend. Als je doorlopende VIA-machtiging voor 1 juli 2022 actief was, geldt deze machtiging voor de aangiften van 2022 en volgende jaren. Als je doorlopende VIA-machtiging na 30 juni 2022 actief is geworden, geldt die voor 2023 en volgende jaren. In dat geval moet je ons voor 2022 nog een keer apart machtigen. Je ontvangt hiervoor dan een brief van de Belastingdienst. Omdat de machtiging een beperkte geldigheidsduur heeft, verzoeken wij je om die brief direct aan ons door te sturen.

Niet in de VIA

De VIA bevat inmiddels best veel informatie, maar uiteraard nog niet alles. Wanneer je inkomsten geniet als ZZP-er, free lancer, artiest of vrijwilliger zitten die inkomsten, en, belangrijker nog, de bijbehorende kosten, niet in de VIA. Informatie over de financiering van de aan- en/of verkoop van een eigen woning, het oversluiten van leningen en andere wijzigingen in de financiering van de eigen woning zitten niet in de VIA. Ook niet in de VIA zit informatie over buitenlandse bezittingen en schulden. Hetzelfde geldt voor gegevens over aftrekbare buitengewone uitgaven en giften.

Box 3

Over box 3, het inkomen uit sparen en beleggen, is de afgelopen tijd veel geschreven. In de aangiften over 2022 wordt het inkomen in box 3 berekend op basis van de forfaitaire spaarvariant. De details van deze berekeningen worden opgenomen in ons rapport van je aangifte.

Onzeker is of de belastingrechter (uiteindelijk) zal instemmen met de forfaitaire spaarvariant. Als je belasting betaalt over je inkomen in box 3 en je wilt meeprofiteren van een positieve uitspraak van de belastingrechter, moet je je rechten veilig stellen met een tijdig ingediend bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is tijdig wanneer het is ingediend binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag. Je hoeft je bezwaren nog niet te motiveren, maar mag volstaan met een pro forma bezwaar.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.