Aangifte van buiten NL: regel uw inkomensverklaring

Gepubliceerd op: 22 februari 2017

inkomensverklaring VWGNijhof

Veel in het buitenland wonende belastingplichtigen moeten naast hun Nederlandse aangifte inkomstenbelasting een inkomensverklaring inleveren bij de Belastingdienst. Als u vertraging bij de afwikkeling van uw aangifte wilt voorkomen, kunt u die verklaring het best binnenkort regelen.

90%-criterim

Sinds 2015 kan iemand die:

  • niet in Nederland woont;
  • maar wel in Nederland belaste inkomsten geniet;

de heffingskortingen, persoonlijke aftrekposten en het heffingvrij vermogen (box 3) alleen in Nederland effectueren wanneer:
90% of meer van het wereldinkomen in Nederland aan inkomstenbelasting is onderworpen.

De buitenlands belastingplichtige, die voldoet aan dit 90%-criterium, wordt ook wel aangeduid als de kwalificerend buitenlandse belastingplichtige.

Inkomensverklaring

Hoe kun u bewijzen dat aan u het 90%-criterium voldoet? Met een inkomensverklaring. Het formulier voor deze verklaring is in vele talen beschikbaar. Fiscale partners, die allebei kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn, moeten allebei een inkomensverklaring inleveren.

U downloadt het formulier van de website van de Belastingdienst. Vervolgens vult u op het formulier uw niet in Nederland belaste inkomsten in. U vraagt de fiscus in uw woonland om de verklaring te voorzien van een goedkeurende stempel en handtekening. Daarna stuurt u het formulier met de post naar de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst/kantoor Buitenland te Heerlen verwerkt de formulieren. U vindt het adres van deze eenheid op het formulier.

Aangifte

Naast het formulier met de inkomensverklaring moet uiteraard een aangifte inkomstenbelasting worden ingediend. Het gaat meestal om een C-biljet. Bent u in het belastingjaar geëmigreerd of geïmmigreerd, dan moet u een M-bilet indienen.

Het C-bijlet moet online, via mijnbelastingdienst, worden ingediend. Daarvoor heeft u een DigiD nodig of een gebruikersnaam met wachtwoord.

Uw aanvraag voor een DigiD wordt alleen gehonoreerd indien u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Een gebruikersnaam en wachtwoord, vraagt u aan met een daarvoor door de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier.

Een M-biljet kan nog niet digitaal worden ingediend. Dat moet “ouderwets” op papier.

Tegelijk

De Belastingdienst ontvangt uw aangifte en uw inkomensverklaring bij voorkeur (ongeveer gelijktijdig). Als dat niet lukt, kunt u toch alvast aangifte doen. Laat de inkomensverklaring echter te lang op zich wachten, dan werkt de Belastingdienst uw aangifte af als niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige. De aftrekposten, heffingskortingen en het heffingvrij vermogen worden dan niet in uw aanslag verwerkt. U betaalt daardoor meer Nederlandse inkomstenbelasting.

Ontzorgen

VWGNijhof ontzorgt ook mensen die in het buitenland wonen en in Nederland belastingplichtig zijn. De inkomensverklaring moet u zelf bij de fiscus in uw woonland laten goedkeuren. Uiteraard kunnen wij de verklaring voor u voorbereiden en de goedgekeurde verklaring indienen bij de Belastingdienst.

Voor buitenlands belastingplichtigen gelden veel specifieke regels. Niet alle (soorten) inkomsten zijn in Nederland belast. De in Nederland belaste inkomsten vermeldt u op uw aangiftebiljet. De niet in Nederland belaste inkomsten op uw inkomensverklaring. Dubbele belastingheffing wordt voorkomen door de toepassing van belastingverdragen (in 2016 is het nieuwe verdrag met Duitsland van kracht). Als u woont in een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten, kan de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing worden toegepast. Weer andere regels bepalen in welk land uw verzekerd bent (en de premies betaalt) voor de sociale verzekeringen.

Als VWGNijhof uw Nederlandse aangifte verzorgt, is een DidiD of gebruikersnaam en wachtwoord niet nodig. Wij dienen uw aangifte in met speciale aangiftesoftware (behalve een M-biljet, dat moet immers op papier).

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.