Aangifte 2014 ná 28-2-2015

Gepubliceerd op: 24 december 2014

De vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over 2014 staat vanaf 1 maart 2015 klaar. Anders dan in voorgaande jaren moet de aangifte niet vóór 1 april maar voor 1 mei 2015 binnen zijn (uiteraard afgezien van tijdig aangevraagd uitstel).

De gegevens die de Belastingdienst vooraf op de aangifte heeft ingevuld, moeten worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld. Wie zijn aangifte zonder wijzigingen wil indienen, kan gebruikmaken van de aangifte-app. De app bevat dit jaar ook de hypotheekgegevens.

Om belastingplichtigen (nog meer) te dwingen gebruik te maken van de vooringevulde aangifte kan de aangifte over 2014 niet eerder dan in maart 2015 elektronisch bij de Belastingdienst worden ingeleverd.

Mensen die in de maand maart aangifte doen, krijgen zeker voor 1 juli een (voorlopig) bericht van de Belastingdienst. Voor aangiften, die in april binnenkomen, is dit niet zeker, al streeft de Belastingdienst er naar om ook dan voor 1 juli (voorlopig) bericht te geven.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.