Aan derden uitbetaalde bedragen

Gepubliceerd op: 16 januari 2018

Nog zo een jaarlijks terugkerende verplichting: opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen. Die moet je, ten aanzien van in 2017 uitbetaalde bedragen, doen vóór 1 februari 2018 (voor 2017 heeft de Belastingdienst deze termijn eenmalig verlengd naar 1 maart 2018).

Aan derden uitbetaalde bedragen

Het gaat om betalingen aan mensen voor verrichte werkzaamheden. Je doet alleen opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen wanneer degene aan wie je hebt betaald:

  • niet bij je in dienstbetrekking was;
  • niet werkte als ondernemer.

Voor betalingen aan vrijwilligers, die binnen de fiscale vrijwilligersregeling vallen, hoeft niet de opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen te worden gedaan. Dat hoeft ook niet wanneer je binnen de fiscale spelregels aantoonbaar uitsluitend daadwerkelijke kosten hebt vergoed.

Alleen nog digitaal

Je doet de opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen met het formulier IB47. Dit formulier kun je uitsluitend digitaal indienen. Daarvoor moet je je melden bij het hier voor aangewezen gegevensportaal. Je moet de Belastingdienst vragen om daarvoor inloggegevens te verstrekken. Zorg dat je die gegevens op tijd aanvraagt.

De Belastingdienst gebruikt de gegevens van de formulieren IB47 voor de aangifte inkomstenbelasting van de mensen aan wie je de bedragen hebt uitbetaald. De ontvangen bedragen zijn meestal belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De digitale aanlevering van de gegevens maakt het mogelijk om de informatie mee te nemen in de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Niet verplicht

In ons artikel Opgaaf aan derden uitbetaalde bedragen leggen we uit dat de Belastingdienst van mening is dat je verplicht bent de opgaaf te doen. Dat schrijft de Belastingdienst in het Handboek Loonheffingen. Een gedegen wettelijke basis lijkt echter niet onder deze verplichting te liggen.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.