70 cm2 en geen centimeter minder

Gepubliceerd op: 6 juli 2022

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bevestigd dat gewone kleding fiscaal alleen werkkleding is als er een logo of beeldmerk op staat van 70 cm2 of groter.

Bezorger

De uitspraak betreft een depothouder en bezorger van (ochtend)bladen en wekelijkse folders. Het Hof stelt vast dat deze werkzaamheden niet als winst uit onderneming (wuo) worden belast. Van een dienstbetrekking is echter ook geen sprake, zodat het inkomen van de bezorger, verminderd met de zakelijke kosten, als resultaat uit overige werkzaamheden (row) in de heffing van inkomstenbelasting wordt betrokken.

Persoonlijke kosten

Voor zowel wuo als row geldt een verbod op de aftrek van de volgende persoonlijke kosten van de ondernemer of resultaatgenieter (of van personen dit tot zijn/haar huishouden behoren):

  • telefoonabonnementen met betrekking tot woonaansluitingen in de woning van de ondernemer of resultaatgenieter;
  • literatuur, behalve vakliteratuur;
  • kleding, behalve werkkleding;
  • persoonlijke verzorging;
  • reizen en verblijf in verband met cursussen en opleidingen voor studie en beroep en in verband met congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen (tot € 1.500 wel aftrekbaar).

Vakliteratuur

De krantenbezorger heeft kosten van vakliteratuur afgetrokken van zijn inkomsten. Dit betreft kosten voor computertijdschriften en voor boeken over computergebruik. Het Hof beslist dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat dit kosten betreffen voor specifiek voor de beroepsgroep van de krantenbezorger van belang zijnde literatuur. De krantenbezorger heeft gesteld dat hij deze literatuur nodig heeft omdat hij met zijn opdrachtgevers en met de Belastingdienst via de elektronische snelweg communiceert.

Werkkleding

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden draagt de bezorger dunnere, beweeglijkere handschoenen, hardloopsokken en Nike hardloopschoenen. Het Hof stelt vast dat deze kleding niet uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen. Dat de krantenbezorger de kleding niet buiten het werk draagt, is niet relevant.

De enige mogelijkheid om de kleding toch als werkkleding te laten kwalificeren is dat op elk afzonderlijk kledingstuk een aan de onderneming gerelateerd logo of beeldmerk op is aangebracht, waarvan de oppervlakte 70 cm2 of groter is. Daar doet, aldus het Hof, niet aan af dat de kledingstukken te klein voor een logo van die grootte.

Reis-, representatie- en kantinekosten

In de zaak staan ook nog door de krantenbezorger opgevoerde reis-, representatie- en kantinekosten ter discussie. Van deze kosten concludeert het Hof dat niet aannemelijk is dat ze zijn gemaakt of dat het zakelijke kosten betreft. Van de reiskosten geeft de krantenbezorger zelf aan dat het een geschat bedrag betreft. De kantinekosten betreffen aankopen van voedsel en dranken in twee supermarkten, waarvan niet voldoende is onderbouwd dat ze zijn gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden. Voor de onderbouwing van de representatiekosten is het noemen van enkele namen, zonder verdere toelichting, voor het Hof niet voldoende om de aftrek te honoreren.

Andere artikelen