30%-regeling bij hogeresalarisnorm

Gepubliceerd op: 25 januari 2016

30 procentregeling deskundigheid VWGNijhof 30%-regeling

Op grond van de 30%-regeling komen expats in aanmerking voor belastingvrije uitbetaling van 30% van de beloning die ze van hun werknemer ontvangen. De 30%-regeling betreft de vergoeding van de zogeheten extraterritoriale kosten die de expats maken. Dat zijn de extra kosten die het gevolg zijn van de omstandigheid dat ze werken in een ander land dan waar ze wonen (of gewoond hebben). Uiteraard kunnen expats hun werkelijke extraterritoriale kosten belastingvrij vergoed krijgen, maar omdat dat nogal bewerkelijk is en het er Nederland veel aan gelegen is om gekwalificeerde expats binnen te halen, is de forfaitaire 30%-regeling in het leven geroepen.

30%-regeling

De regeling houdt in dat maximaal 30% van de totale beloning die de expat van zijn of haar werkgever ontvangt vrij van loonbelasting en premies mag worden uitbetaald. De 30%-regeling is een zogeheten gerichte vrijstelling. De vrije ruimte in de werkkostenregeling van de werkgever wordt daar niet door verminderd.

Deskundigheid

Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van de 30%-regeling is dat de inkomende werknemer (de expat) beschikt over een specifieke deskundigheid, die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst neemt aan dat dit het geval is wanneer het jaarsalaris van de ingekomen werknemer tenminste € 36.889 (2015: € 36.705) bedraagt. Het gaat daarbij om het salaris exclusief de vergoeding op grond van de 30%-regeling.
Voor werknemers jonger dan 30 jaar met een masterdiploma geldt als salarisnorm: € 28.041 (2015: € 27.901).
Geen salarisnorm geldt in het kader van de toepassing van de 30%-regeling op een werknemer die wetenschappelijk onderzoek verricht bij een onderzoeksinstelling.

Verzoek

De 30%-regeling mag worden toegepast op basis van een daarvoor van de Belastingdienst ontvangen beschikking. Het verzoek om die beschikking aan te vragen, vindt u hier. Dit verzoek moet door werkgever en expat gezamenlijk worden ingediend binnen 4 maanden na de beoogde ingang van de 30%-regeling.

Vanzelfsprekend informeert VWGNijhof u graag over de andere voorwaarden van de 30%-regeling en verzorgen wij aanvragen voor de 30%-regeling.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.