30 april geen deadline voor NOW

Zoals bekend is de regeling van werktijdverkorting omgezet naar de NOW-regeling. Mocht je echter al werktijdverkorting hebben aangevraagd destijds, dan heb je een brief ontvangen waarin staat dat je uiterlijk 30 april aanvullende informatie moet aanleveren middels het aanvragen van NOW. Dit is vreemd aangezien de NOW-regeling openstaat tot 31 mei aanstaande

Wat zegt het UWV?

Navraag bij het UWV heeft de afgelopen periode geen antwoord opgeleverd op de vraag: wat gebeurt er als je niet uiterlijk op 30 april de NOW aanvraagt? Het kan namelijk verstandig zijn om te wachten met het aanvragen van NOW tot eind mei omdat je dan beter inzicht hebt op je definitieve omzetdaling.

Wij hebben het SRA gevraagd hierover met het UWV in overleg te treden. Thans is bekend geworden dat het UWV aan het SRA kenbaar heeft gemaakt dat het geen probleem is als er pas na 30 april NOW wordt aangevraagd. De reeds eerder aangevraagd werktijdverkorting (welke omgezet is naar de NOW-regeling) wordt dan geacht niet te zijn ingediend.

Conclusie

Oftewel: het is mogelijk om ook na 30 april nog NOW aan te vragen indien je eerder al werktijdverkorting had aangevraagd.

Andere artikelen

De belastingplannen voor 2023

Welke belangrijke fiscale voorstellen kwamen op Prinsjesdag 2022 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor...

Hogere winstbelastingen!!

Al snel na het bereiken van het akkoord over de koopkrachtmaatregelen, zijn deze uitgelekt. Wij ontlenen het onderstaande aan de pers.